Helle Bak Andreasen (V)

Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Jeg er 48 år, gift med Carsten Bak Andreasen. Vi har pigerne Pernille og Astrid.

Vi driver sammen virksomheden Dantech Freezing Systems A/S, hvor jeg arbejder som bogholder. En god kombination til at være aktiv kommunalpolitikker, for jeg kan hermed selv disponere over den nødvendige tid.

Jeg har været i kommunalbestyrelsen i 16 år – først i Brovst Kommune og de seneste to perioder i Jammerbugt Kommune. I denne periode har jeg det store privilegium at være Formand for Kultur - Fritids og Landdistriktsudvalget. Vi beskæftiger os naturligvis med udvikling af kulturområdet, hvilket jo er noget af det vi er meget rige på i vores kommune. Vi har et hav af forskelligheder – noget for enhver smag. Lige fra opera i verdensklasse til maleriudstillinger fra små grupper. Vi har et mangfoldigt musikliv, ligeledes med mange forskellige genrer. Vores fornemste opgave er fortsat at bakke op om dette og sørge for at endnu flere af vores medborgere får øjnene op for hvilket fantastisk kulturudbud vi faktisk har i vores egen kommune! Vi skal fortsat støtte vores aktive Kulturelt Samvirke som virkelig arbejder aktivt for at kulturen skal udbredes bredt og mangfoldigt!

Et andet særdeles vigtigt område er vores fritidsområde, som vi efter min mening aldrig bliver færdige med at videreudvikle. Vi har et fantastisk foreningsliv med utrolig aktive ildsjæle, der jo netop gør en stor forskel – om man er barn, ung eller ældre er der lokale ledere og instruktører parate til at gøre en forskel! – Et stort ønske fra mig er at vi kommer dertil at vi kan benævne vores kommune som: Jammerbugt Kommune – Din Fritidskommune. Den titel synes jeg faktisk godt vores kommune kunne beklæde i dag, men det skal vi arbejde aktivt med at udvikle.

Vi har også et aktivt lokalhistorisk Samråd som talerør for de utallige lokalhistoriske foreninger, store som små – vi også har mange steder i vores kommune. De foreninger skal vi også bakke aktivt op omkring for uden dem, vil en særdeles vigtig del af vores kulturarv gå tabt.

Så beskæftiger vi os naturligvis også meget med at udvikle vores landdistriktspolitik. Vi har en levende og dynamisk landdistriktspolitik, hvor vi netop har været på besøg i alle vores 24 lokalområder. Vi prioriterer højt at komme ud og høre vores medborgeres gode råd og input til hvordan vi fortsat udvikler hele kommunen. Det kan være med forholdsvis store projekter, men min erfaring og holdning er nu også, at selv små projekter er med til at gøre en aktiv indsats i det at gøre det godt at bo og leve i Jammerbugten.

Herunder arbejder vi også aktivt med vores ”skrotprojekt”, hvor vi sørger for at fjerne skæmmende og faldefærdige huse i vores kommune. Dette af primært to årsager: Vi vil ikke acceptere at der bor mennesker i kondemnable huse og naturligvis også for at forskønne områderne. Dette er lidt af de udfordringer som vi konstruktivt arbejder med i KFL udvalget.

  • Herudover er jeg udpeget til at sidde i Bestyrelsen for Kultur og Erhvervscenter Jammerbugt.
  • Er Formand for Integrationsrådet i Jammerbugt Kommune.
  • Er udpeget til Lokal Beskæftigelsesråd.
  • Er udpeget til Kulturskolen.
  • Er udpeget til Kulturaftale Nordjylland.
  • Er valgt til Repræsentantskabet i Danmarks Biblioteksforening.
  • Udpeget til Bestyrelsen i Brovst Sport og Kulturcenter.

Jeg tror overordnet meget på, at nærheden mellem individer, institutioner, fællesskaber og kommunen er af meget stor værdi og det netop er disse ting i symbiose der er med til at vi har en fantastisk kommune at både vokse op, bo og leve i.