Birgit Mejlholm Kold (V)Jeg er 52 år og gift med Jens Otto Kold. Vi driver et landbrug i Bejstrup og har 3 børn . 

Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder på et lægehus i Aalborg . Mit nuværende job har jeg haft i 19 år. Tidligere har jeg været ansat 10 år på Aalborg Universitetshospital.

Min fritid bruger jeg især på at være sammen med venner og familie, på madlavning samt på cykel-og gåture.

Jeg har tidligere blandt andet været i menighedsrådet samt været formand for Bejstrup/ Manstrup borgerforening.

Jeg er nyvalgt til kommunalbestyrelsen og er i Børne-  og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.