Lisbet Emmery (A)Jeg er uddannet biolog, og gik på efterløn i januar 2017.

Jeg og min familie (mand og 2 døtre) har boet på Gjøl i 30 år, så jeg kender kommunen rigtig godt (også udenfor halvøen). På Gjøl har jeg i mange år deltaget aktivt i forenings- og bestyrelsesarbejde, bl.a. Forældre- og skolebestyrelse, Borger- og Erhvervsforeningen og ”Liv i By og Skole-samarbejdet”. Jeg har desuden i de seneste været medlem af Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd og bestyrelsen i Kulturelt Samvirke.

Jeg er nyvalgt til kommunalbestyrelsen, og min personlige tilgang til politik er ærlighed, nysgerrighed og humor. Og en stor lyst til at trække i arbejdstøjet, og være med til at ”drive” en kommune i dagligdagen.

Jeg vil i den nye kommunalbestyrelse arbejde for at styrke en visionær landdistriktsudvikling, der sikrer vækst og offentlig service i de små bysamfund. Skolerne skal bevares, så længe fagligheden er i orden, infrastruktur og offentlig transport skal udbygges, gerne med alternative muligheder, og alle aldersgrupper skal kunne blive boende i lokalsamfundene.

Jeg vil arbejde på, at Kultur i bred forstand bliver grundstenen i de kommunale politikker, så Jammerbugt Kommune får en tydelig kulturel identitet, og jeg vil arbejde for, at økologi og bæredygtighed skal tænkes ind i alt hvad Jammerbugt Kommune foretager sig.

Ved konstitueringen fik jeg en plads i Teknik- og Miljøudvalget – et spændende udvalg, som i den kommende periode får en række vigtige opgaver, og desuden en plads i Landdistriktsrådet, så jeg kan fortsætte mit arbejde her. Herudover blev det til en plads i ligestillingsudvalget og suppleantposter i hhv. Limfjordsrådet og bestyrelsen for Reno Nord.