Diane Aarestrup (A)Diane Aarestrup, født og opvokset i Kaas – Moseby området. Jeg er gift med Renè, der er skorstensfejremester, frivillig brandmand i Pandrup og cykel entusiast. Vi har to børn, der er flyttet hjemmefra. Rune er udlært indenfor landbrug og er i dag i lære som skorstensfejer og Line studere medicin på AAU. 

Jeg er uddannet syge- sundhedsplejerske og er ansat som ledende sundhedsplejerske i Jammerbugt kommune.

Fritiden bruger jeg på familien, motion og når jeg deltager i frivilligt arbejde, er det til glæde for både andre og mig. 

Jeg har min første periode som kommunalpolitiker og mine mærkesager er:

  • Gode rammer og udviklingsmuligheder for børn, unge og ældre
  • Økonomisk ansvarlighed med plads til udvikling
  • Udvikling og støtte til beskæftigelse og turisme
  • Udvikling, støtte og anvendelse af lokale ressourcer

Mit fokus er social ansvarlighed, sundhed, aktivitet og vækst, med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats, det er vejen frem for en menneskelig og økonomisk  bæredygtig kommune, med fokus på: Sammenhold, Udvikling, Sund fornuft, Lighed- og Retfærdighedsprincippet

Jeg har gode sociale værdier, hvilket jeg har tilegnet mig igennem min opvækst som mellemste barn i en søskendeflok på 3 og i mit job som syge- sundhedsplejerske.  I mit job som sygeplejerske og sundhedsplejerske, er der mange mennesker der har rørt og lært mig, at vi alle har et ansvar for, at i fællesskab at få skabt de bedste levevilkår, hvor vi hver især kan opleve og føle livskvalitet.

Jeg kan tage stilling og elsker, at få ting til at udvikle og gro. Mine værdier er socialdemokratiske, det er de værdier som jeg er vokset op med og selv prøver at efterleve. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og tænke nye veje, hvor der skal være plads til alle.

Jeg er medlem af:

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, hvor jeg er næstformand. Vores kommune skal have en aktiv kultur og fritid, der skal være for alle, her skal vi være visionære og samarbejde med tværs kommune, frivillige og foreninger = tænk på tværs og skab forandringer lokalt. Det samme gælder for udvikling af landdistrikterne, der skal udvikles i den form, der er muligt.

Social- og sundhedsudvalget. Social og sundhedsaspektet har for den enkelte person et behov og en værdi i en kortere eller længere periode, men kommunen skal være parat til at imødekomme personens behov og have fokus på de medmenneskelige værdier.  

Jeg oplever kommunalbestyrelsesarbejdet som spændende og jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og udvikle vores kommune, med de midler vi nu engang har. Jeg vil gerne gør opmærksom på, at I er velkommen til at kontakte mig på min adresse: Bygmarken 1, Pandrup, mail: bygmarken1@stofanet.dk , mobil: 25336952.