Ole Stavad (A)Mit navn er Ole Stavad, jeg er født den 1. juni 1949 og har været gift med Kaja siden 1980.

Bankuddannet. Medlem af Folketinget 1980-2007. Skatteminister og erhvervsminister i Nyrup Regeringerne. Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010. Næstformand i Økonomiudvalget og i Børne- og Familieudvalget.

Repræsenterer nordjyske kommuner (KKR) i Sundhedskoordinationsudvalget, Samarbejdsudvalgt for almen læger og Samarbejdsudvalget for fysioterapi. Danmarks repræsentant i Nordisk GrænsehindringsRåd. Medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab.

Vigtige politiske sigtelinjer: Økonomisk ansvarlighed skal gøre det muligt at tilbyde velfærdsløsninger af høj kvalitet til alle i Jammerbugt Kommune. Vore børn skal sikres det bedst mulige afsæt til deres voksenliv gennem gode pasningstilbud som små og derefter en folkeskole på fagligt højeste niveau med et godt fællesskab.

Slogan: ”Kultur og fællesskab er ilten til det at være menneske”.

Direkte mail: ole@stavad.dk

Hjemmeside: www.stavad.dk