Jens Ørtoft (O)Jeg er årgang 53 og gift med Birthe. Vi bor i Kaas, hvor jeg både er født og opvokset. Sammen har vi en søn Jesper, som bor sammen med Rikke i Pandrup, og de har velsignet os med to dejlige børnebørn.

Jeg er ansat ved Jammerbugt Kommune som Vej- og Parkchef, og har gennem mit virke som leder ved daværende Pandrup Kommune og mit nuværende job, efterhånden været 30 år i branchen.

Min fritid bruger jeg bl.a. på bestyrelsesarbejde i Jetsmark Menighedsråd og Kaas Vandværk. Derudover er jeg engageret i stigrupperne og legepladsudvalget under Jetsmark Lokalråd. Ellers er min store passion en rigtig god gang spinning på PGU`s spinninghold, og en god travetur i vores dejlige natur. Derudover følger jeg gerne mine børnebørn i udøvelse af deres fritidsaktiviteter. Sidst men ikke mindst så følger jeg vores lokale 2. divisionshold i fodbold.

Mit politiske fokusområde er uden tvivl det tekniske område, hvor jeg med min lange erfaring indenfor området helt sikkert vil kunne bidrage.

Jeg er nyvalgt til kommunalbestyrelsen. Jeg er medlem af Økonomiudvalget, og når jeg stopper i mit nuværende job, overtager jeg min plads i Teknik og Miljøudvalget. Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Reno Nord.

Mine politiske mærkesager er:

  • Stabil økonomi der kan sikre fortsat udvikling i alle dele af kommunen
  • Bevarelse af lokalområderne
  • God infrastruktur herunder etablering af flere cykelstier.
  • Støtte op om alle kommunens mange frivillige ildsjæle.
  • På børnepasningsområdet skal vi fastholde vores fleksible pasningsordninger i daginstitutioner og vuggestuerne.
  • En anstændig ældrepleje, med tryghed i alderdommen, både hjemme, på institutionerne og på vores plejecentre.
  • Der skal stilles krav til de udlændinge, der er i kommunen, samt øget kontrol af indvandrere.
  • Gode forhold for erhverv, turisme og landbrug.