Høringsbrev Sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 3 og 3a skal der på de enkelte sagsområder være offentliggjorte frister på kommunens hjemmeside for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelse skal være truffet.

På baggrund af dette har børne- og familieforvaltningen udarbejdet udkast til sagsbehandlingsfrister på de sagsområder, der mangler. Det drejer sig om servicelovens §§ 11.3, 11.4, 50, 52.3, 52.4, 52a og 54.

Høringsbrev