Høringsbrev og forslag til Erhvervspraktikpolitik 2021

Forslag til ny erhvervspraktikpolitik sendes hermed til høring ved høringsparterne i perioden 10. juni til 8. juli 2021.

Høringsparterne er skolebestyrelserne, elevråd, Ungerådet, de faglige organisationer, brancheorganisationer, uddannelsesorganisationer, Det Lokale Beskæftigelsesråd og de lokale handelsstandsforeninger.

Høringsbrev

Forslag til Erhvervspraktikpolitik