Høring af Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022

På baggrund af debatoplæg og de mange input fra Folkesundhedsmødet er Sundhedspolitik for Jammerbugt kommune 2019-2022 nu udarbejdet. Kommunalbestyrelsen ønsker at kvittere for de mange input fremkommet i denne forbindelse og sender hermed Sundhedspolitikken i høring i perioden den 21. juni 2019 til den 6. september 2019.

Samtidig er et handlekatalog i et etårigt perspektiv under udarbejdelse, og det er et handlekatalog der indledningsvist i høj grad handler om at komme godt i gang med det grundlæggende arbejde med at samskabe og implementere forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag, der understøtter Sundhedspolitikken.

For yderligere, læs referat fra Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6. 2019

Høringssvar bedes sendt til Sundheds- og Arbejdsmarkedskonsulent Hanne Heuch, mail heu@jammerbugt.dk senest den 6. september 2019.