Forslag til ny visitationsprocedure og principper for udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet

Hermed sendes forslag til ny visitationsprocedure og principper for udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune i høring jfr. Børne- og Familieudvalgets beslutning på møde den 28. oktober 2019.

Materialet findes her:

Høringsbrev til kommunale dagtilbud, faglige organisationer samt Handicaprådet
Delrapport 1 – Forslag til ny visitationsproces på dagtilbudsområdet
Delrapport 2 – Forslag til principper for udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet
Bilag til delrapport 2: Social profil – Jammerbugt Kommune 2019
Bilag til delrapport 2: Fordeling i forhold til nye principper.

Til Privatinstitutioner:
Høringsbrev til privatinstitutioner
Delrapport 1 – Forslag til ny visitationsproces på dagtilbudsområdet