Nyt fra Kommunalbestyrelsen oktober 2020

Højere normering på dagtilbud, midler til folkeskolen, flere penge til hjemmeplejen og store anlægsinvesteringer – det er overskrifterne i budgettet for næste år i Jammerbugt Kommune.

Budget 2021 vedtaget

Torsdag aften vedtog en enig kommunalbestyrelse Jammerbugt Kommunes budget for 2021. Et budget, der skaber glæde hele vejen rundt.

”Kommunen er inde i en positiv udvikling. Vi har flere økonomiske midler til velfærd og udvikling. Det giver os mulighed for at styrke kvaliteten i institutionerne ved at øge normeringen. Folkeskolerne og daginstitutionerne får også frigivet opsparede midler, som de kan investere i bedre faglokaler, dobbelttimer i undervisningen eller andet, de har brug for. Det lader vi være op til den enkelte skole og børnehave. Samtidig får social- og sundhedsområdet tilført 7 mio. kr. ekstra. Konkret resulterer det i, at vi ansætter en ekstra natsygeplejerske”, fortæller Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.

I budgettet er der også plads til at forbedre de fysiske rammer rundt om i kommunen.

”Kommunalbestyrelsen har enstemmigt besluttet at afsætte penge til den nye skole i Jetsmark, ligesom vi har vedtaget rammen for at udbygge og renovere flere børnehaver i kommunen. Idrætscentrene i Fjerritslev og Jetsmark bliver ligeledes udbygget og renoveret. Jeg er stolt over, at vi politisk arbejder i samme retning for at udvikle vores kommune”, forklarer Mogens Christen Gade.

Budgettet for 2021 ændrer ikke skatteprocenten og grundskyldspromillen, som fastholdes på nuværende niveau. Samtidig forventer Jammerbugt Kommune et nettoafdrag på gælden på 56,1 mio. kr.
Driftsoverskud forventes at blive på 142,2 mio. kr. og anlægsinvesteringer på 152,2 mio. kr.

Det sociale Danmarkskort for 2019

Hvert år offentliggør Social- og Indenrigsministeriet et Danmarkskort over sagsbehandlingen på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Kortet viser Ankestyrelsens statistik over klagesager i landets kommuner.

På voksenhandicapområdet ligger Jammerbugt Kommune på niveau med landsgennemsnittet, når det kommer til klagesager på området. På socialområdet og børnehandicapområdet har kommunen til gengæld færre klagesager end landsgennemsnittet blandt kommunerne.

”På forskellige plan, har vi arbejdet med at ensarte og styrke sagsbehandlingen i kommunen gennem de seneste 3-4 år. Det betyder, at vi har opnået en generel højere kvalitet i sagsbehandlingen. Selv om vi er tilfredse med fremgangen, så arbejder vi fortsat for at forbedre sagsbehandlingen på alle områder”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Danmarkskortet er delt op i tre områder: 

Socialområdet
Ankestyrelsen omgørelsesprocent på socialområdet for 2019 viser, at der på landsplan blev omgjort 41% af alle sager på socialområdet, mens omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune ligger på 33 % i samme periode.

Omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune er baseret på 138 afgørelser, som Ankestyrelsen har behandlet fra Jammerbugt Kommune sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 var 2.087 borgere i Jammerbugt Kommune, som modtog de ydelser, der indgår i danmarkskortet på socialområdet.

Hjælpemiddelområdet under §112 er et stort område i Jammerbugt Kommune, som er delt op i tre grupperinger: Kropsbårne hjælpemidler, inkontinenshjælpemidler og genbrugshjælpemidler, fx badebænke, toiletforhøjere mv.

Indenfor kropsbårne hjælpemidler og inkontinenshjælpemidler behandler kommunen ca. 1.500 ansøgninger årligt, og i de første to måneder af 2020 har kommunen modtaget 269 nye ansøgninger indenfor kropsbårne hjælpemidler. Så selvom statistikken viser, at dette er et område med en del klagesager, er det et område, hvor der træffes mange afgørelser hvert år.

Børnehandicapområdet
I 2019 er der truffet 49 afgørelser i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten er 41% i kommunen, mens gennemsnittet på landsplan er 51%.

Sidste år modtog 198 borgere i Jammerbugt Kommune ydelser indenfor børnehandicapområdet.

Der blev i alt truffet afgørelse i 70 sager om merudgifter efter servicelovens § 100 i 2019, heraf var 16 afslag på dækning af merudgifter.

Børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i Serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45


Voksenhandicapområdet
Sidste år behandlede Ankestyrelsen 13 sager fra Jammerbugt Kommune på voksenhandicapområdet. Heraf blev syv stadfæstet, én blev ændret, og fem blev hjemvist til fornyet behandling.
Omgørelsesprocenten på området var derfor på 46% i Jammerbugt Kommune i 2019, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

 • Kontante tilskud § 95
 • Borgerstyret personlig assistance § 96
 • Ledsageordning § 97
 • Merudgifter § 100

Typer af afgørelser:
Ankestyrelsen opererer med fire typer afgørelser:

 • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
 • Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
 • Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
 • Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.


For yderligere informationer eller kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000