Nyt fra Kommunalbestyrelsen november 2019

Lokalplan vedtaget for boligområde på Toftevej i Aabybro. Sundhedsindsatser tættere på borgerne. Flere skaterparker på vej.

Lokalplan vedtaget for boligområde på Toftevej i Aabybro

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget lokalplanen for Toftevej i Aabybro, og hermed er rammen sat for endnu et spændende boligområde, der kommer til at byde på attraktive byggegrunde.

Med den nye lokalplan for Toftevej i Aabybro bliver det muligt at opføre 20 parcelhuse og/eller op til 72 række-, kæde- og dobbelthuse. I lokalplanen er der åbnet for, at 16 af boligerne kan blive etageboliger.

Lokalplanområdet giver mulighed for at bygge i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. For at sikre indblikket til kirken, reduceres den maksimale bygningshøjde til 6,5 meter i én etage i områderne nærmest kirken.

Grundene ligger centralt i Aabybro nær kirken. Mens grundene til række- og kædehuse har en minimumsstørrelse på 250 m2, får grundene til dobbelthuse en minimumsstørrelse på 800 m2, og grundende til parcelhuse en minimumsstørrelse på 700 m2.

”Der er fortsat stor efterspørgsel efter forskellige boligformer i Aabybro – både mindre boliger på små grunde og større grunde med mulighed for at udfolde sin boligdrøm med et parcelhus. Den nye lokalplan imødekommer de ønsker, og skaber grobund for et nyt, spændende boligområder”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Bebyggelsesprocenten for parcelhuse er maksimalt 40 for den enkelte ejendom, mens bebyggelsesprocenten for række-, kæde- og dobbelthuse er maksimalt 30 pr. ejendom.

Foran kirken friholder kommunen området for byggeri, her bliver der anlagt græsplæne. Ligesom en grøn kile etableres langs Toftevej og nord for Thomasmindevej for at bevare den grønne karakter i området.     

Sundhedsindsatser tættere på borgerne

Sundhedsaftalen 2019
Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis, er nu politisk godkendt i Jammerbugt Kommune. 

Med Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet på plads. Sundhedsaftalen har blandt andet fokus på nye samarbejdsformer, og fokus på dataudveksling og viden- og erfaringsdeling for at løse de sundhedsfaglige opgaver.

Samtidig har Sundhedsaftalen fokus på aktiv borgerinvolvering og sammenhængende tværfaglige indsatser, for at styrke forebyggelse og lighed i sundhed.

Intravenøs behandling
I udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune kommer flere og flere behandlinger til at foregå borgernært. En af dem er intravenøse behandlinger, som nu kan ske i hjemmet eller på et af kommunens sundhedscentre.

”Som de første i landet, har de nordjyske Kommune og Regionen lavet en aftale om, at patienter, der har brug for intravenøse behandlinger, kan få det af en sygeplejerske i hjemmet eller på et sundhedscenter her i kommunen. Det er en stor fordel for borgerne, at de ikke skal indlægges på et hospital, men i stedet kan blive i deres nærmiljø. Samtidig kan den borgernære behandling forkorte patienternes sygdomsperiode – det er at foretrække for borgerne, og det giver kommunen færre omkostninger på længere sigt”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Aftalen omfatter intravenøs antibiotikabehandling, væskebehandling, vanddrivende behandling og afslutning af kemokur.

Flere skaterparker på vej

Kommunalbestyrelsen har bevilliget penge til skaterparker i Brovst og Tranum. Projekt "Skaterbane i Brovst" får en bevilling på 1.500.000 kr. Mens Tranum Gymnastikforening, der står bag skaterparken i Tranum, har fået bevilliget 360.000 kr. til at etablere en skaterbane – forudsat at de kan skaffe restfinansieringen inden for ét år.

Tegningerne på den kommende skaterbane i Brovst er allerede klar, og med 1.500.000 kr. er 31% af projektudgifterne til skaterbanen på plads. Resten af udgifterne skal søges hos fonde af projektgruppen bag initiativet, ligesom frivilligt arbejde som gravearbejde, flisebelægning mv. kommer til at bidrage til projektet.

Drømmen i Brovst er at få en udendørs, overdækket skaterbane, som kan anvendes året rundt. Den kommende skaterbane skal ligge på et trekantet græsareal mellem Jernbanegade og Bratskov i Brovst by.

Planmæssigt er ikke noget til hinder for, at skaterbanen kan ligge på det ønskede areal, dog vil der skule ske en konkret vurdering i forhold til afskærmning til vejen, så sikkerheden er i orden.

Den kommunale bevilling til skaterbanen kommer dels fra budgettet og dels fra statsmidler fra Grøn Vækst puljen.

”I kommunalbestyrelsen har vi tidligere valgt at afsætte midler til fire skaterparker i Jammerbugt Kommune – der er allerede bygget skaterparker i Biersted og Fjerritslev, derudover er der planlagt en skaterbane i Pandrup i tilknytning til hallen og den kommende skole, og endelig denne i Brovst, som vil være overdækket, så den også kan bruges i dårligt vejr”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Med projektet ønsker initiativtagerne at få byens børn og unge til at mødes i andre aktive sammenhænge, end dem de mødes om i skolen. 

Aktiviteter for alle aldre
Beslutningen om at lave skaterparker i fire af kommunens byer er allerede indregnet i tidligere budgetter, mens ønsket om en skaterbane i Tranum er et nyt projekt. Derfor er bevillingen på de 360.000 kr. givet under forudsætning af, at gruppen bag projektet skaffer de resterende ca. 1 mio. kr. til skaterbanen inden udgangen af 2020.

Der er frivilligt arbejde for 180.000 kr. i projektet i Tranum, mens Dagli’Brugsen i byen stiller jord til rådighed og leverer el.

Initiativtagerne fra gymnastikforeningen i Tranum arbejder for, at byen skal have aktiviteter for alle aldre, og netop en skaterbane vil kunne danne grundlag for dette – både i idrætsforeningen, og for øvrige børn og unge i byen og oplandet.  

Planen er, at skaterparken bliver 450 m2 - lavet i ren beton.