Nyt fra Kommunalbestyrelsen november 2016Ny tribune på Jetsmark Stadion
Jetsmark Stadion får nu tilført 500.000 kr. til at etablere en siddetribune og et opbevaringsrum. Størstedelen af beløbet kommer fra tidligere afsatte midler på anlægsbudgettet 2016, mens resten er midler overført fra en tidligere bevilling til en ståtribune.

Med Bevillingen kan Jetsmark Stadion få opført en tribune med overdækkede siddepladser til 150 personer og et frostfrit opbevaringsrum i to etager på 2x20 m2 til opbevaring af reserve-bolde, spillertøj, kegler, drikkedunke, defekte og reparerede bolde, isposer, indendørsbolde mv.

Oprindeligt ønskede Jetsmark IF også at etablere en ståtribune i den østlige del af stadionet. Men klubben har ud over kommunens bevilling ikke kunnet finde restfinansieringen til de to projekter om overdækning af tilskuerpladser samt frostfrit opbevaringsrum. Så derfor ønskede klubben at overføre de 100.000 kr., som var bevilget til ståtribunen, til opførelse af siddetribunen og opbevaringsrum.

Med kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af bevillingen og overførslen af tidligere bevilling, forventer Jetsmark IF snarest at kunne sende tegningsmaterialet på de to projekter i udbud.

Nyt bibliotek i Aabybro
Ombygning af den del af den røde skole i Aabybro, der skal danne ramme for det nye biblioteket i Aabybro, er tæt på at være afsluttet. Nu mangler blot maling og indretning.  

Nye lokaler til biblioteket er tiltrængt, så det er glædeligt, at biblioteket snart flytter til den tidligere Aabybro Skole. Med flytningen får vi både genbrugt dele af den gamle skole, og får plads til 27 nye lejeboliger på grunden, hvor det nuværende bibliotek er placeret, siger Mogens Gade.

Til at indrette biblioteket har biblioteket fået forslag fra Aalborg Bibliotekerne til, hvordan bygningen kan indrettes (se illustration).

Forslaget opererer med forskellige rum:

 • Et velkomstområde med udlånsautomater og afleveringsstation guide til de øvrige afdelinger
 • To mødelokaler, som kan slås sammen til et stort lokale med plads til i alt 50 personer
 • Et fagrum med bl.a. aviser og magasiner
 • Et stort biblioteksrum med voksensamlingen, betjeningsområde, ro og fordybelse samt ungdomsområde
 • Et børneområde med børnelitteratur og legeredskaber
 • Et småbørnsområdemed et legerum og bøger for de helt små
 • Et madpakkeområde med borde, hvor børnehaver m.m. kan spise deres madpakker

Inden for den nærmeste tid vil biblioteket indgå aftaler med leverandører om møbler og indretning, da forventningen er, at biblioteket åbner omkring 1. februar 2017.

Der er på budgettet for 2017 afsat 1,6 mio. kr. til indretning m.v. af biblioteket. 

Jammerbugt Kommune som del af Frikommuneforsøg
Social- & Indenrigsministeriet godkendte 10. september 2016, at Jammerbugt Kommune indgår i frikommunenetværk sammen med Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.

Det er meget positivt, at 11 nordjyske kommuner er blevet godkendt som et frikommunenetværk. Ud over at det giver os muligheder inden for de forskellige områder, så giver det også mulighed for gensidig inspiration kommunerne imellem, forklarer borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune.

Ministeriets godkendelse af netværket er ikke en godkendelse af de forsøg, som kommunerne ønsker at gennemføre. De enkelte temaer skal derfor konkretiseres i egentlige forsøgsansøgninger. Regeringen har som udgangspunkt ikke lovet at imødekomme alle ønsker til forsøg, men er villig til at strække sig langt for at imødekomme forsøgsønskerne inden for de rammer, der er opstillet for frikommuneforsøget.

De nordjyske kommuner forventer i første omgang at søge om konkrete forsøg på følgende områder:

 • Kontaktforløb generelt
 • Integration og virksomhedsrettede forløb
 • Forholdstal for borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • Iværksætteri for dimittender og andre målgrupper
 • Mikrolån
 • Forsøg med udsatte, der kan arbejde uden at blive modregnet
 • Mere fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige

Hver kommune skal i november 2016 beslutte, hvilke forsøg de ønsker at være en del af i forsøgsperioden på 3 år. Forslagene er sendt til kommentering/høring hos LBR Jammerbugt. Og på Beskæftigelsesudvalgets møde 30. november 2016 vil der blive træffet endelig beslutning i forhold til ansøgninger til den første ansøgningsrunde med deadline 1. december 2016.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000