Nyt fra Kommunalbestyrelsen nov. 2015Jammerbugt Kommune bliver endnu mere grøn
Jammerbugt Kommune blev i 2009 klimakommune, men nu vil Jammerbugt Kommune satse yderligere på klima og miljø i forhold til klimaforebyggelse og klimatilpasning. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i november, at kommunen skal være med i Compact of Mayors.

Compact of Mayors er verdens største klimakoalition mellem borgmestre og embedsmænd. Formålet er at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over – både klimaforebyggelse og klimatilpasning. Som deltager i Compact of Mayors skal kommunen, som geografisk enhed, dels reducere udledningen af drivhusgasser, og dels skal kommunen gøres mere modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

Det er Realdania, der opfordrer de danske kommuner til at engagere sig i Compact of Mayors, som optakt til COP21 i Paris, der afholdes i begyndelsen af december. 

Men i forhold til klimaaftalen for 2009, hvor der måles på CO2 fra kommunen som virksomhed, dækker Compact og Mayors bredere, idet kommunen bliver en del af en international platform, der promoverer og fremviser kommuners klimaindsatser. På den måde kan kommunens udvikling og resultater synliggøres over for en bredere kreds på internationalt plan. Partnerskabet kan hjælpe med at tiltrække grøn kapital og kommende muligheder for dansk eksport og teknologi. 

-       Det er en rigtig god beslutning, som vi har taget, og som klimakommune er det en udbygning at være med i Compact of Mayors. I partnerskabet kan Jammerbugt Kommune høste erfaringer fra lande og områder og se, hvordan de andre lande løser kommende klimaudfordringer. Naturen er en stor del af Jammerbugt Kommune og vi skal bestemt arbejde for at beskytte og bevare vores naturområder ved at arbejde med både klimaforebyggelse og klimatilpasning, siger Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade.  

FAKTA:
De data, der skal indberettes til Compact of Mayors, er inden for overordnede sektorer. Det er stationær energi, transport, affald, industrielle processer, land- og skovbrug.

 

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab
Kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for Nordjyllands Beredskab. Vedtægterne skal godkendes i alle de nordjyske kommuner, når det er sket, skal de fremsendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen. Det er på tegnebrættet, at der skal nedsættes en dialoggruppe, der skal sikre dialogen med forskellige eksterne interessenter, som er politiet, frivillige og medarbejderrepræsentanter. 

De enkelte interessentkommuners ejerandel er fastsat ud fra befolkningstallet pr. 1. januar 2015. 

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2016.

 

En indgang til kommunen – for virksomheder
Kommunalbestyrelsen godkendte afrapporteringen for styregruppen bag En indgang for virksomheder. Jammerbugt Kommune har åbnet en ny indgang til kommunen for erhvervslivet, som sikrer, at virksomhedens henvendelse hurtigt kommer til den rette medarbejder, og at henvendelserne behandles helhedsorienteret.

En indgang for virksomheder findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Indgangen henviser til telefonnummeret 72 57 88 10 og mailadressen enindgang@jammerbugt.dk, som en indgangskontakt til kommunen for virksomheder. 

Indgangen bliver flittigt brugt af de lokale virksomheder i kommunen, og ikke færre end 50 virksomheder har benyttet indgangen til spørgsmål af forskellig karakter, f.eks. byggesagsbehandling, opstart og udvidelse af virksomheder, skiltning og meget mere. Fælles for virksomhederne er, at deres henvendelser mødes af en koordineret og løsningsorienteret behandling. 

-       Jeg er godt tilfreds med vores tiltag er kommet godt fra start, og at virksomhederne anvender En indgang og at arbejdet bærer frugt. I Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse fik kommunen en fin placering og er gået 18 pladser frem i forhold til sidste års undersøgelse i kategorien ”Information og dialog med kommunen”, forklarer borgmester Mogens Gade. 

Om kort tid starter et nyt projekt op i kommunen omkring En indgang for borgere. 

 

Spildevandsplan 2015-2020
Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til spildevandplanen for 2015-2020. I den nye Spildevandsplan er der fokus på en række områder, som forbedret spildevand i det åbne land, kloaksanering og nye kloakanlæg vil i fremtiden blive lavet som separat kloak eller spildevandskloak med nedsivning af regnvand.

Det åbne land
Med den nye spildevandsplan vil der i det åbne land ske en forbedring af spildevandsrensningen fra spredt bebyggelse i udpegede områder til glæde og gavn for miljøet.

Kloaksanering
Der forventes at blive gennemført en kloakfornyelse i Fjerritslev, Ingstrup og Halvrimmen. Der er en stor gevinst for miljøet samt en klimasikring i forhold til de øgede regnvandsmængder. I offentlighedsfasen sendes der et orienteringsbrev til de berørte grundejere. Kommunalbestyrelsen vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det enelige indhold af spildevandsplanen.

Separat kloak
Separat kloak eller spildevandskloak er fremtidens kloakeringsform, fordi spildevand og regnvand ligger i rør hver for sig. Der er nogle driftsmæssige fordele ved det samt miljøet bliver tilgodeset, når spildevand og regnvand er i hvert sit rørsystem.

-       Det er rigtigt fint, at vi med forslaget til spildevandsplanen imødekommer klimaforandringer med større mængder af regn samtidig med, at vi tilgodeser vores miljø med nye kloakeringsformer ved at have spildevand og regnvand hver for sig, siger borgmester Mogens Gade.

FAKTA:
Høringsperioden er på 8 uger og bliver annonceret i lokalaviserne.

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S samarbejder om spildevandsplanen.

 

 

 

 

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000