Nyt fra Kommunalbestyrelsen maj 2017Skolecenter Jetsmark

Totalrådgiveropgaven på ombygningen af Skolecenter Jetsmark har været i licitation. Opgaven er vundet af arkitekt- og ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Rådgiveropgaven, der blandt andet kommer til at indeholde bygningsmæssige undersøgelser, ligger forud for det egentlige udbudsmateriale på ombygningen. Til den opgave er der frigivet i alt 432.000 kr. fra anlægsbudgettet for 2017, med 332.000 kr. til totalrådgiverhonoraret og 100.000 kr. som et rammebeløb til øvrige nødvendige udgifter – bl.a. miljøscreening.

Ud over rådgiveropgaven på Skolecenter Jetsmark dækker beløbet også udgifter til rådgivning i forbindelse med ombygningen af Blå Stue på anlægsvejens Børnehave i Aabybro til vuggestue.

Ombygningen af Skolecenter Jetsmark sker for at afdelingsopdele Jetsmark Skolecenter, sådan der bliver børnehave i den nuværende SFO og et specialafsnit for både børnehavebørnene fra Blå Stue i Anlægsvejens Børnehave og skoleelever med fysiske og psykiske handicaps. 

Stor efterspørgsel på nyoprettede vuggestuepladser

I Nørhalne og Ørebro er efterspørgslen efter de nyoprettede vuggestuepladser i Jammerbugt Kommune stor. Derfor udvides vuggestuerne i de to områder med plads til yderligere fire børn hvert sted.

Forældre efterspørger flere vuggestuepladser i områderne ved Nørhalne og Ørebro. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune netop vedtaget, at vuggestuekapaciteten udvides i de to områder, hvor efterspørgslen er ved at overstige den nuværende kapacitet.

Otte pladser fra starten
1. april i år oprettede Jammerbugt Kommune otte dagtilbud med hver otte vuggestuepladser i Jammerbugt Kommune. I Ørebro er der indskrevet seks børn pr. 1. juni, og pr. 1. november 2017 er vuggestuen fyldt op med otte børn. I Nørhalne er vuggestuen fyldt op pr. 1. september, og der er yderligere to børn på venteliste til start henholdsvis 1. oktober og 1. november.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en arealberegning og vurderer, at det inden for de nuværende fysiske rammer er muligt at opnormere vuggestuerne i Nørhalne og Ørebro fra otte til tolv børn. Begge steder er der færre børnehavebørn indskrevet, end børnehaverne er normeret til, og det vil være muligt at optage fire vuggestuebørn mere i vuggestueafsnittene begge steder uden ændringer i de nuværende bygningsmæssige forhold.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000