Nyt fra kommunalbestyrelsen maj 2015

Læs her om socialøkonomiske virksomheder, Jammerbugt Kommune som vandsikker kommune og CO2-udledningen mindsket med ca. 16 %.

Socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune
I Jammerbugt Kommune blomstrer de socialøkonomiske virksomheder. Vi er kendte for Skovsgaardmodellen. Et socialøkonomisk projekt udsprunget af købmandsgården i Skovsgaard, som siden har udviklet sig til bl.a. Råd og Dåd og Skovsgaard hotel. På kommunalbestyrelsesmødet i maj godkendte kommunalbestyrelsen en Partnerskabsaftale, som blev underskrevet den 29. maj med de seks socialøkonomiske virksomheder i kommunen. 

Udviklingspotentiale
Jammerbugt Kommune ser et meget stort udviklingspotentiale inden for de socialøkonomiske virksomheder, og der er ansat en projektleder Peter Mortensen, der skal skabe og udvikle en merværdi inden for dette område ved at sætte fokus og retning på området sammen med mange andre aktører fra kommunen - blandet andet i forhold til beskæftigelsesindsatsen og landdistriktsudviklingen. 

Jammerbugt Kommune bliver vandsikker kommune
Dette besluttede kommunalbestyrelsen på mødet i maj. Kommunen har medvirket i et pilotprojekt sammen med Rådet for større Badesikkerhed, og Jammerbugt kan som den første kommune i Danmark snart kalde sig certificeret vansikker kommune.

Med titlen følger en række forhold, hvor der er fokus på sikkerhed i og omkring vand og sikkerheden omkring kommunens vandområder skal være så høj som muligt.

Helt konkret skal der være indarbejdet sikkerhed omkring vand i kommunens beredskabsplan. Der skal være forebyggende vandsikkerhed ved at give alle børn mulighed for svømmeundervisning som en del af idrætsundervisningen. Der skal være retningslinjer for badeudflugter med børn i dagtilbud. Kommunens offentlige svømmeanlæg skal have sikkerhedsplaner udarbejdet efter principperne fra Rådet for Større Badesikkerhed. Desuden skal der være redningsudstyr til brug for offentligheden ved ulykker på vand og is relevante steder.

CO2-udledningen mindsket med ca. 16 % i Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune er klimakommune - ingen tvivl om det. Kommunen har netop udgivet et CO2-regnskab for 2014, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Regnskabet viser, at målt fra basisåret 2008, er CO2-udledningen mindsket med ca. 16 %. Det betyder, at kommunen overholder klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, som blev indgået i oktober 2009.

I alt udledte Jammerbugt Kommune som virksomhed 6.253,8 ton CO2 i 2014.

Kommunen gør meget for at leve op til aftalen. Der opsættes blandt andet LED-belysning samt solceller på kommunens ejendomme, der kører hybridbiler i hjemmeplejen og der har været kampagne for praktisk miljøledelse på de kommunale arbejdspladser.

Det er syvende år, at Jammerbugt Kommune udarbejder et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed.