Nyt fra Kommunalbestyrelsen juni 2018

Nyheder fra Kommunalbestyrelsen torsdag den 21. juni 2018

Hovensvej Aabybro  

Med nyt forslag til lokalplan for området ved Hovensvej i Aabybro arbejder Kommunalbestyrelsen på at sikre flere attraktive byggegrunde i byen.

Med det nye lokalplanforslag 27-023 bliver det muligt at opføre enten 30-45 parcelhuse eller en blanding af 20-35 parcelhuse og 35-50 rækkehuse eller etagebebyggelse. Området ligger ca. 1,5 km nord for Aabybro bymidte, og er på ca. 8,5 ha.

Størrelserne på grundene kommer til at variere mellem 700-1500 m2. Bebyggelsesprocenten må være op til 30% for parcelhusgrunde, 40% for rækkehuse, mens byggeprocenten må være op til 50 for etagebyggeri.

Lokalplanområdet bliver vejbetjent fra Hovensvej, og der bliver etableret et nyt vejforløb samt stier i området, ligesom der bliver indlagt brede, grønne kiler for at bevare den grønne karakter. I den sydlige del af lokalplanområdet løber i dag et stisystem, som forbinder området med den eksisterende bebyggelse i Thomasmindeparken og resten af Aabybro. På sigt bliver stien forlænget, så Hovensvej og Østre Hovensvej forbindes for gående trafikanter.

”Med den nye lokalplan i Aabybro kan vi både sikre flere attraktive byggegrunde, og sikre en infrastruktur, der følger med væksten”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Området er tidligere landzone, med vedtagelsen af den nye lokalplan bliver området overført til byzone.  

Nu Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslaget til lokalplanen, sendes den i høring i otte uger, hvor borgerne har mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.

Ændringer i alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune

  1. juli sidste år blev Restaurationsloven ændret, og i marts i år udgav Erhvervsstyrelsen en vejledning til restaurationsloven. Det har betydet ændringer i retningslinjerne for udstedelse af alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune.

De væsentlige ændringer vedrører:

  • Alderskrav for bevillingshaver: Med de nye retningslinjer kan personer, der er fyldt 21 år (tidligere 23 år) få alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er aldresgræsen18 år.
  • Forfalden gæld til det offentlige: Ansøger må ikke have en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Dog kan bevillingsnævnet lave en undtagelse og give alkoholbevilling til ansøgere med højere offentlig gæld, hvis ansøger har sendt eller efterfølgende sender dokumentation for, at der er indgået en betalingsaftale eller afdragsordning med SKAT. Bevillingen betinges af, at aftalen med SKAT overholdes.
  • Længden af bevillingsperioden: Som udgangspunkt er en bevillingsperiode på otte år. Det er, hvis ansøger ikke tidligere har haft problemer. Ellers kan bevillingsnævnet udstede alkoholbevilling på to eller fire år.

Bevillingsnævnet har på sit møde i april 2018 godkendt de reviderede retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000