Nyt fra Kommunalbestyrelsen juni 2017

Jammerbugt Kommune opstillede for et år siden 50 konkrete handlinger i direkte tilknytning til kommunens vision. Der er netop gjort status over tiltagene.

Målrettede indsatser for at forfølge kommunens vision 

Jammerbugt Kommune opstillede for et år siden 50 konkrete handlinger i direkte tilknytning til kommunens vision. Der er netop gjort status over tiltagene. 

Handlinger er dels forankret politisk og administrativt i stab og forvaltninger, hvor enkelte handlinger går på tværs af udvalg og forvaltninger. 

Afdelinger har nu gjort status over hver handling i foråret. Mange handlinger er godt i gang, og nogle enkelte er helt afsluttede. 

”I vores status kan vi se, at mange af tiltagene for at gøre vores kommune mere attraktiv inden for blandt andet bosætning, erhverv og turisme er godt i gang. Et konkret eksempel er, at vi i maj i år ansatte en ny city-konsulent, der skal understøtte Centerbyerne og bidrage til at udvikle detailbranchen i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Gade. 

Et andet tiltag er arbejdet med at få skabt bedre mobiltelefoni og bredbånd for borgere og erhvervsdrivende i mindre bysamfund samt landområder, erhvervsområder og sommerhusområder. Formålet er at finde frem til løsningsmuligheder, som sikrer, at borgerne får bedre dækningen af mobiltelefoni – typisk i de knap så befolkede områder. Et arbejde, der sker i samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger, og som pt. har resulteret i, at der sættes flere master op i kommunen. Ligesom der er planlagt et informationsarrangement for borgere og erhvervsliv i DGI Huset i Aabybro, hvor udbydere og brugere kan mødes til en uforpligtende og opklarende snak om løsningsmuligheder i deres område. 

Se status på samtlige 50 handlinger her

 

Renovering af Saltum Skole

Jammerbugt Kommune har afsat ti mio. kr. til at renovere Saltum Skole. Et overordnet mål med renoveringen er, at flest mulige elever få gavn af forbedringerne. 

Saltum Skole er blevet prioriteret i forbindelse med puljen, der er afsat til skolerenoveringer. Derfor er der bevilliget ti mio. kr. til renovering af skolen. 

Ønskelisten fra skolen indeholder renovering af madkundskab, etableringen af et natur- og tekniklokale samt et fysik- og kemilokale, renovering af lokaler på mellemtrinet for at øge muligheder for fleksible læringsaktiviteter, og endelig bedre udnyttelse og indretning af aulaen.  

Principper for renoveringen
Saltum Skoles prioriterede ønsker er et godt udgangspunkt for renoveringen. Men derudover vil renoveringen selvfølgelig skulle forholde sig til den økonomiske ramme samt Jammerbugt Kommunes udviklingsplan for folkeskoler og folkeskolereformen. 

Første skridt i renoveringen bliver en brugerproces med skolens brugere og interessenter for at få planlagt nærmere, hvor og hvordan der renoveres med udgangspunkt i de ovenstående principper. 

Dernæst vil der blive opstillet scenarier for en etapevis renovering med angivelse af økonomi for hver etape, hvorefter Kommunalbestyrelsen vil træffe beslutning om valg af scenarier/etaper. Først herefter vil der skulle udarbejdes udbudsmateriale og dernæst vil selve renoveringen sættes i gang. 

 

Møllegården i Brovst sættes i stand

Det tidligere plejecenter Møllegården i Brovst er tæt på at være færdigrenoveret. 

I næste uge flytter medarbejdere fra socialområdet til Møllegården i Brovst. Fremover vil Møllegården være administrationsbygning for medarbejdere i Jammerbugt Kommune, der tidligere var placeret på VUC Brovst samt i kommunens administrationsbygningen på Borgervænget i Brovst. 

Arbejdet med at renovere Møllegården er tæt på at være afsluttet og dele af medarbejderne er allerede flyttet ind, mens de resterende flytter ind i uge 26. 

Renoveringen har blandt andet omfattet malerarbejde, el og belysning, IT, nye elektroniske dørlåse, alarmer, cykelskur, inventar – herunder gardiner – og diverse tilpasninger af bygningen.