Nyt fra kommunalbestyrelsen juni 2015

Læs her om Partnerskab for Vestkystturisme, Den regionale vækst- og udviklingsstrategi REVUS og Vandområdeplaner anden generation.

Jammerbugt med i Partnerskab for Vestkystturisme
På det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien blev det besluttet, at Jammerbugt Kommune skal indgå i foreningen Partnerskab for Vestkystturisme.

Formålet med Partnerskab for Vestkystturisme er aktivt at medvirke til at fremme og skabe udvikling langs med kystlandet. Vestkystturismen skal være et vækstlokomotiv til inspiration og pejlemærke for dansk og international kystturisme og skal være kendt for en mangfoldighed af oplevelses- og overnatningsmuligheder.

Kommunerne, der er med i partnerskabet, er Varde Kommune, Fanø Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Holstebro Kommune, Jammerbugt Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Thisted Kommune, Tønder Kommune.

FAKTA:
Centret for Dansk Kyst- og Naturturisme ligger i Herregården Skeelslund ved Aabybro. Dansk Kyst- og Naturturisme er stiftet på baggrund af en bred politisk aftale i Folketinget samt en efterfølgende aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner.

Jammerbugt Kommunes kommentarer i forhold til den regionale vækst- og udviklingsstrategi REVUS
Regionsrådet har sendt et udkast om en regional vækst- og udviklingsstrategi (2015-18) i høring under overskriften "Mulighedernes Nordjylland". Strategien er i høring indtil den 26. juni 2015 og forkortes REVUS.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har bemærkninger til REVUS i et høringssvar og har blandt andet kommenteret på "et sammenhængende Nordjylland" (infrastrukturen) og "Nordjyllands Yderområder".

I forhold til indsatsområdet "et sammenhængende Nordjylland", mener Jammerbugt Kommune, at det fortsat er vigtigt at have fokus på at binde Vest-Vendsyssel infrastrukturmæssigt sammen med resten af Regionen, og i den forbindelse tænke på andre løsninger. Her mener Jammerbugt konkret opprioritering af forbindelsen vest-øst mellem Aalborg, Jammerbugt og Thisted, herunder etablering af omfartsvej på rute 11 omkring Brovst og de nærmeste mindre byer, forbedring af forbindelsen over Aggersundbroen og etablering af 3. vestlig Limfjordsforbindelse og tilknyttede vejanlæg.

Omkring "Nordjyllands Yderområder" undrer Jammerbugt Kommune sig over, at der ikke er formuleret initiativer på dette område. Kommunen gør opmærksom på, at det er vigtigt at nævne flere samarbejdspartnere og samtidig sætte nogle mere tydelige mål op for yderområderne. Der er behov for at sende positive signaler til omverdenen om de muligheder og styrkepositioner, der skal understøttes og udvikles i de kommende år.

Vandområdeplaner anden generation
Vandområdeplanerne handler om, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Når vi skal udmønte vandområdeplanerne for at opnå de mål, der er beskrevet, handler det i særdeleshed også om, at sikre gode rammevilkår for landbruget også i en kommune som Jammerbugt, hvor landbruget som erhverv er så rigt repræsenteret.

Kommunalbestyrelsen bakkede på kommunalbestyrelsesmødet op om det høringssvar, som Limfjordsrådet har givet og et høringsbrev, som Udvalgsformand for Teknik- og miljø Jens Christian Golding og Borgmester Mogens Gade, har indsendt til Naturstyrelsen. Dette høringsbrev støtter op om Limfjordsrådets høringsbrev og ligger naturligt i forlængede af dette.

Det handler blandt andet om, at der i anden generation af Vandområdeplaner kun er beskrevet indsatser, der sikrer en reduktion af udledningen af kvælstof der svarer til 1/5 af den samlede kvælstofindsats. De resterende 4/5 af kvælstofindsatsen er uafklaret. Det afklares i et tværministerielt udvalg. Når dette udvalg er færdig med sit arbejde og deres planer offentliggøres, bør de også sendes i høring hos bl.a. kommunerne. For en landbrugskommune som Jammerbugt er det af væsentlig betydning, at der kommer en ny ½ års høring af den del af vandområdeplanerne. Der skal være mulighed for og tid til både politisk og fagligt at få vurderet og kommenteret både data og virkemidler.

FAKTA:
Anden generation af vandområdeplanerne gælder for 2015 – 2021.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000