Nyt fra Kommunalbestyrelsen januar 201940 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

Arbejdet med at oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er et skridt nærmere. De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i august 2020. Mens de resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021.

Kollegiet kommer til at bestå af 1-rums boliger på 25 m2 med bad/toilet og et mindre køkken. Med byggeriet følger Kommunalbestyrelsen op på beslutningen om at øge antallet af ungdomsboliger i kommunen.

Det nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, arealet er ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse, i henhold til det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 18). 

Ud over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums boligerne.

Huslejen for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned, og dermed en husleje på under 1.000 kr. pr. m2.

”I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i kommunen til en attraktiv husleje. De nye ungdomsboliger giver de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig pris”, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.
 

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev            

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr.

Arbejdet med at finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger, udbud og meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er i gang.

Kommunen forventer, at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019. Herefter skal skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De 20 mio. kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt på at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor er der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i Fjerritslev. Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

 

Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt Kommune

I 2019 starter arbejdet op med at modernisere kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Jammerbugt Kommune. Derfor får de fysiske rammer et løft.

I dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio. kr. til offentlige toiletter. 

”Vi har fået gennemgået vores bygninger. På baggrund af gennemgangen, har vi lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige”, fortæller Mogens Christen Gade.

Biersted Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering. Renoveringen starter op i år, hvor der er afsat 2,6 mio. kr. og løber frem til 2021. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Renoveringsprojekter med opstart i 2019
Foruden Biersted Skole starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

  • Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev
  • Jammerbugt Produktionsskole
  • Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset Aabybro
  • Brovst administrationsbygning
  • Brovst Bibliotek
  • Brovst busterminal
  • Gjøl Fritidscenter

Der er også afsat en pulje til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder på 700.000 kr.

En pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer og udearealer. Ligesom kommunen i 2019 regner med at bruge 1 mio. kr. til energioptimeringer og energistyring i kommunens ejendomme.

 

Fire nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver mere trygt for borgerne at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får kommunen fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti starter i foråret.

Jammerbugt Kommune ønsker at fremme både turist- og skolecyklisme i kommunen. Næste skridt mod målet er cykelstier ved Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen.

Cykelstien Saltum-Faarup anlægges efter planen i 1. halvår 2019. Midlerne til cykelstien kommer dels fra cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

Etableringen af de tre øvrige cykelstier er blevet en realitet efter, at aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed fik Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre øvrige cykelstiprojekter på 9,7 mio. kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne til cykelstierne, og det gør kommunen nu.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at øge posten til cykelstier på budget 2020, så kommunen kan præstere en egenfinansiering på 14,7 mio. kr. og dermed få finansieret de tre øvrige cykelstier.

”Vores medfinansieringen betyder, at vi kan få det fulde tilskud til tre nye cykelstier i Jammerbugt Kommune. Cykelstierne er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver sikre, og generelt bliver det tryggere for både borgere i kommunen og turister at færdes på deres cykler”, siger Mogens Christen Gade.

Etableringen af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i 2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i 2020-2021.