Nyt fra Kommunalbestyrelsen jan. 2016Midler til Skrotordningen frigives
I forbindelse med budget 2016 er der en pulje på 1. mio. kr. til fortsættelse af Skrotordningen. Ordningen har efterhånden været i spil i en årrække, således at skæmmende ejendomme opkøbes og nedrives af kommunen. Kommunalbestyrelsen frigav den 1. mio. kr. på det første møde i januar.

Kommunen har fået tilsagn fra Pulje til Landsbyfornyelse på 5,3 mio. kr. for perioden fra 2015-2016. Pengene skal anvendes til at vælte ”dårlige” ejendomme. Den kommunale medfinansiering i den forbindelse er på 40 %.

Dette gør, at der i alt kan udnyttes 1.500.000 mio. kr. af puljen, og med de frigivne midler på 1. mio. kr. forventer kommunen, at der opkøbes ca. 12 ejendomme i 2016 til ca. 800.000 kr. og nedrives ca. 15 ejendomme til ca. 1,7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet blev det også besluttet at købe og nedrive 3 forskellige ejendomme, således at de ikke skæmmer rundt omkring i Jammerbugten. Den gamle SFO på Halvrimmen Skole med et areal på 182 kvadratmeter er i blandt ejendommene.

Endelig vedtagelse af lokalplan for Skovparken
Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Aabybro i umiddelbar tilknytning til Aaby Skov og er således den 3. etape af udbyggelse af Skovparken. Kommunalbestyrelsen vedtog lokalplanen, der åbner op for, at der kan ske en udstykning og bebyggelse af 6 til 9 parcelhusgrunde og 30 til 39 boliger af typen tæt-lav-byggeri. Det forventes, at det bliver Nørresundby Boligselskab, der kommer til at stå for tæt-lav-byggeriet.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000