Nyt fra Kommunalbestyrelsen februar 2016

Hermed nyheder fra Kommunalbestyrelsesmødet i Jammerbugt Kommune den 18. februar 2016

Godkendelse af første etape af udbygningen af almene boliger i Aabybro
Kommunalbestyrelsen godkendte første etape af udbygningen af almennyttige boliger i Aabybro. Efter at plangrundlaget og den revideret lokalplan for området i Skovparken blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i januar, godkendte Kommunalbestyrelsen Skema A, der er startskuddet til at etablere 28 almene boliger i netop det område. Nørresundby Boligselskab kommer til at stå bag opførelsen.

De 28 boliger bliver opført som familieboliger på hver 100m2 og bliver fordelt på 14 3-rums boliger og 14 4-rums boliger. De to boligtyper bliver henholdsvis i halvanden og et plan med mulighed for hems. Det er Nørresundby Boligselskabs tanke at skabe et miljø, hvor biler og cykler kan komme ind til hver enkelt bolig, hvilket opnås ved at etablere interne sti- og vejforbindelser til intime og indbydende gårdhavemiljøer, som omkranses af 6-8 boliger hver. I henhold til bestemmelserne i lokalplanen for Skovparken vedrørende historiske fund mv., friholdes det nordlige grundstykke ud mod Thomasmindevej. Byggefasen i Skovparken forventes at være fra september 2016 til sommeren 2017.

Boligerne i Skovparken er det første ud af tre projekter med opførelse af i alt 78 nye almene boliger i Aabybro. Det næste projekt bliver på Elmevej/Kattedamsvej (den nuværende biblioteksgrund) og det sidste byggeprojekt bliver i Aabybro midtby på en endnu ikke fastlagt beliggenhed.

Udbud og priser på byggegrunde til boliger og erhvervsformål
Mindsteprisen for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål blev på Kommunalbestyrelsesmødet fastsat til at være uændret i 2016. Dog sendes en række grunde i udbud uden en på forhånd fastsat mindstepris.

Ved offentlige udbud skal kommunen som udgangspunkt sælge parcelhusgrunde til højest mulige pris og som minimum til markedsprisen. Men markedsprisen kan være svær at fastsætte entydigt. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen at lade udvalgte byggegrunde gå i udbud uden en på forhånd fastsat mindstepris. På den måde ønsker kommunen at finde frem til en reel markedspris på grundene. Det er herefter op til Økonomiudvalget at beslutte, om kommunen ønsker at sælge grundene til den budte pris. Den nye fleksible udbudsrunde drejer sig om følgende grunde: Bygmarken i Halvrimmen, Sallingvej i Arentsminde, Baunen i Ingstrup, Fælledvej i Saltum, Halkærvej i Moseby, Højvangen i Kaas, Ingstrupvej i V. Hjermitslev.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at en reservation af parcelhusgrunde fremover maksimalt kan gælde i 12 måneder. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at denne ændring af reservationsreglerne vil give et mere reelt billede af efterspørgslen på parcelhusgrundene og bevirke til, at flere grunde vil fremstå som ledige og dermed interessante for andre mulige købere. 

Disponering og frigivelse af anlægspuljen
Kommunalbestyrelsen godkendte en frigivelse af 6 millioner kroner til små og store projekter inden for Teknik- og Miljøområdet. Det er anlægspuljen til vejområdet for 2016, der er blevet frigivet og disponeret.

Af de 6 millioner kroner kan det bl.a. fremhæves, at 900.000 går til vejbelysning i Jammerbugt Kommune. Det blev sidste år vedtaget at annullere beslutningen om at slukke vejbelysningen fra den 15. maj – 15. august og finansieringen af belysningen i disse tre måneder kommer til at ligge på 400.000 kroner. Derudover blev der afsat midler til undersøgelse og projektering af en udbyggelse af Gjøl-Ølanddæmningen.

Desuden kan det fremhæves, at der er blevet frigivet 1.500.000 kroner til etablering af mindre fortovsstrækninger og sanering af fortove i forbindelse med gravearbejde. Cykelstipuljen har ligeledes fået frigivet midler (500.000 kroner) i kommunal medfinansiering i forbindelse med søgning af relevante puljer til udbedring af cykelstier i Jammerbugt Kommune.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000