Nyt fra kommunalbestyrelsen april 2015

Læs her om kommunegarantier, tillægsbevilling til genbrugspladsen i Pandrup, plejecentre i udbud og et flot Regnskab for 2014

Skovsgaard Multihus og Sport og Kulturcenteret i Brovst får kommunegarantier
En del af budgetaftalen er at sikre de selvejende idrætshaller muligheder for at låne til investering, renovering samt bedre finansieringsmuligheder i øvrigt. Det gælder blandt andet Skovsgaard Multihus samt Sport og Kulturcenteret i Brovst.

Derfor har begge multihuse søgt om kommunegarantier. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev både Skovsgaard Multihus samt Sport og Kulturcenteret i Brovst tilgodeset, således at Skovsgaard Multihus har fået en ekstra kommunegaranti på 700.000 kr., så den samlede kommunegaranti lyder på i alt 2.250.000 kr. Kommunegarantien skal dække kassekredit samt lån til Jammerbugt Kommune.

Sport og Kulturcenteret i Brovst fik også godkendt en kommunegaranti på 1,8 mio. kr., som dels skal finansiere en restgæld, samt at Sport & Kulturcenteret ønsker at udvide køkkenkapaciteten. Dette skal gøres ved at ombygge det eksisterende køkken og udvide med ca. 45 m2 ind i et nuværende mødelokale. Ved ombygningen ændres indretningen også, så det lever op til fødevaremyndighedernes krav.

Man håber i kommunalbestyrelsen på, at projektet kan gå i gang til sommer, så der ikke er ret mange burgere, som bliver berørt af renoveringen af køkkenet.

Borgmester Mogens Gade siger:
Det er rigtigt godt, at vi kan give disse kommunegarantier, således at kommunen kan hjælpe multihusene, så det i sidste ende er til gavn og glæde for idrætslivet og lokalsamfundene rundt om i kommunen. Det er en meget positiv udvikling, vi er inde i her.

Tillægsbevilling til genbrugspladsen i Pandrup
I 2012 blev der frigivet en bevilling på 21,0 mio. kr. til en ny genbrugsplads i Pandrup. Siden er der sket ændringer i Pandrup-projektet, og kommunalbestyrelsen har nu godkendt en tillægsbevilling på ca. 5,1 mio. kr. Det samlede beløb for den nye genbrugsplads er på i alt ca. 26,1 mio. kr. De ændringer der er sket, omfatter blandt andet større bygninger, et større areal og andre typer af containere til håndtering af affaldet. Sagen skal behandles politisk igen, når der har været licitation.

Plejecentre i udbud
I budgetaftalen for 2015 fremgår det, at der skal konkurrenceudsættes to plejecentre for at finde ud af om en anden leverandør end kommunen, kan yde den samme service og til hvilket beløb. Servicen skal selvfølgelig leve op til de vedtagne kvalitetsstandarder. Det er besluttet, at udbuddet skal omfatte Saltum Plejecenter og Solgården i Fjerritslev. På kommunens hjemmeside kan man finde udbudsmaterialet /kommunen/nyheder-og-annoncer/annoncer/udbud/udbud-vedroerende-drift-af-to-plejecentre/
Tilbudsfristen er den 3. juni kl. 12.00. De to plejecentre kan selvfølgelig også komme med et bud.

Flot Regnskab for 2014
Kommunalbestyrelsen roste regnskabet for 2014 rigtigt meget på det seneste møde. Medlemmerne er yderst positive over for regnskabet, som kommunen nu sender videre til revisionen.

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2014 viser et meget tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 70 mio. kr. ligger over såvel det oprindeligt budgetterede som det korrigerede budget, og det er lykkedes at sikre et samlet skattemæssigt resultat på 0.

Det har således for første gang i Jammerbugt Kommunes historie været muligt at finansiere årets anlægsudgifter fuldt ud via kommunens indtægter og salg af jord. Ydermere viser regnskabet, at Jammerbugt Kommune i 2014 påvirker kassebeholdningen positivt med godt 26 mio. kr.

Det har netop været et vigtigt fokuspunkt – både ved budgetlægningen og gennem hele 2014 – at sikre en øget likviditet for derigennem at ruste kommunen til fremtidige udfordringer. 2014 har på mange måder stået i udviklingens tegn – både i forhold til at se resultaterne af tidligere års arbejde, men også i forhold til at få nye ideer og projekter søsat. Der er blandt andet projekter i gang, som Liv i By og Skole, som skal sætte udviklingen i gang lokalt og forhåbentlig medvirke til at ændre den nuværende befolkningsudvikling.

Et andet projekt er erhvervs- og vækststrategien – "Mere i gang, flere i gang". Målet med den er at skabe endnu flere lokale arbejdspladser, og dermed at flere kommer i arbejde. Samtidig er der igangsat en indsats, for at virksomhederne oplever kommunen, som en helhed og oplever at blive serviceret ud fra en løsningsorienteret tilgang. Dette tiltag kaldes "En indgang til kommunen".

Sidst med ikke mindst er der skolebyggeri i gang i Aabybro og det forventes færdigt i 2016. DGI Huset er blevet gennemgribende energirenoveret og åbnede i 2014 og huset lever nu op til alle nutidens krav til en moderne hal. Samtidig er hovedgaden i Pandrup blevet forskønnet og renoveret i sensommeren 2014.