Borgmesterens Nytårsbetragtninger 2016/17Den 15. september i år var en helt special dag i Jammerbugten og for Jammerbugt Kommune.

Jeg vågnede tidligt til den smukkeste sensommermorgen. Der var sommerfugle i maven, vi havde forberedt os og glædet os til denne helt specielle dag.

På vej mod Rådhuset bemærkede jeg de mange Dannebrog, der pyntede byen. Den røde løber var rullet ud – borgmesterkæden nypudset – og Brovst Pigegarde klar til at spille op.

Jeg taler naturligvis om indvielsen af Aabybro Skole – som blev foretaget på kongelig vis af Danmarks Kronprinsesse Mary. Et fantastisk menneske som tog os alle med storm og som i den grad kastede glans over indvielsen og over hele Jammerbugt Kommune.

Selvom det i sig selv var en kæmpe oplevelse og stor begivenhed – ja, så står dagen for mig også som et symbol på, hvad vi i Jammerbugt Kommune har opnået. Ikke kun i 2016 men i hele kommunens levetid.

Fra harmonisering til blomstrende mangfoldighed
Med indgangen til 2017 kan vi – som de fleste andre danske kommuner – fejre 10 års jubilæum.

Det har været 10 meget begivenhedsrige år – hvor vi er nået i mål med mange ting – men også har måttet skifte retning og fokus flere gange undervejs.

Fra at stå med den helt enorme opgave det var, at skulle slå fire kommuner sammen, udviske de tidligere kommunegrænser og harmonisere driften – og harmonisering var et hyppigt anvendt ord i kommunens første leveår –  ja så er vores fokus skiftet til at anerkende, at kommunens mange samfund har forskellige styrker og muligheder – og til at anerkende, at det netop er den mangfoldighed, som gør Jammerbugt til noget særligt.

En ny dagsorden
Med den nye vision for Jammerbugt Kommune, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2015, blev forskellene sat på dagsordenen. Ikke som noget, der skiller os. Men som potentialer og ressourcer. Både i forhold til udviklingen af byer og samfund – og i forhold til den enkelte borger og de mange fællesskaber i vores kommune.

Hvad der virker i én by, virker ikke nødvendigvis i nabobyen. Hvad der for én borger er den gode løsning, duer ikke nødvendigvis for alle. Vores vision har overskriften ”Vi går efter forskellen”. Og den er også udtryk for, at vi har brug for den forskel, som den enkelte borger kan gøre – alene eller sammen med andre – i sit eget liv, i andres liv – for lokalsamfundet og for hele kommunen.

Vi er lidt flere end 38.500 forskellige borgere her i kommunen – og netop i vores forskelligheder ligger en kim til udvikling. Tænk på, hvad vi sammen kan udrette, når alle vores forskellige styrker bliver sat i spil!

Forskellen gør forskellen
Når kommunen, borgere, erhvervsliv og foreningsliv sammen går efter forskellen – ja, så sker der ting!

  • Så får vi Liv i by og skole – mere end nogensinde: Et klart bevis på dette er, at 5 lokalsamfund ud af 40, som tilmeldte sig konkurrencen om at blive Årets Landsby 2016 i Danmark kom fra Jammerbugt Kommune
  • Og så flytter folk til Trekronerområdet – Trekroner, som yderst fortjent vandt titlen som Årets Landsby 2016.
  • Når vi sammen går efter forskellen - så går vi - på kun et år - 19 pladser frem på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner – til at rangere som nummer 21 på landsplan og nummer 3 i Nordjylland – ganske pænt.
  • Og så oplever vi en stigning i antallet af overnatninger – så Jammerbugt fortsat klart er den største turistkommune i Nordjylland, når der måles på overnatninger.
  • Så skabes der flere arbejdspladser i kommunen – som en af de få i Nordjylland – og ledigheden blandt de forsikrede ledige falder til 3,1 % - et niveau, der er langt under regions- og landsgennemsnittet.
  • Og sidst – men ikke mindst: Når vi sammen går efter forskellen – så stiger indbyggertallet målt på de første 3 år af denne byrådsperiode.

Alt sammen resultater af et fælles træk på den samme hammel af ildsjæle, foreninger, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune – og med base i det brede politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen.

Den vækstdagsorden vi for nogle år siden satte for Jammerbugt er dermed i god gænge –  og alle os, som bor her og som arbejder for vækst og udvikling i vores dejlige kommune – ja, vi kan vist godt tillade os at ranke ryggen ind imellem og tænke: Det går jo ikk’ så ring’ endda.

Vi er på landkortet
Positiv vækst og udvikling er jo en vigtig forudsætning for et sikre en god service for borgerne. – børn, unge og ældre. Og omverdenen har bemærket os. Det er ikke kun os selv, som synes, at her går det egentligt meget godt.

I starten af oktober overrakte daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Årets Landdistriktspris til Jammerbugt Kommune. Et skulderkklap – ikke kun til kommunen, men i høj grad også til lokalsamfundene og skolerne.

Samme måned fik Trekroner besøg af Landdistrikternes Fællesråd, med Anette Wilhelmsen i spidsen: Ved den lejlighed fik Trekroners beboerformand meget velfortjent overrakt prisen som Årets landsby 2016.

Og – også i oktober – kom Jammerbugt – og i særdeleshed Gjøl -  så for alvor på verdenskortet,  da filmen Trolls havde premiere – en begivenhed, der blev markeret med en festlig gallapremiere i Pandrup Kino. Det er helt enestående, at Thomas Dam – en lokal borger – har skabt et Hollywood ikon. Det er vi vist mange, der er stolte af!

Vi er jævnligt i dialog med diverse relevante ministerier og har i 2016 haft mange besøg af ministre, som gerne vil se, hvordan vi her gør tingene på Jammerbugtsk:

I april havde vi besøg af beskæftigelsesministeren, i september af miljø- og fødevareministeren, og også skatteministeren, undervisningsministeren og erhvervs- og vækstministeren har besøgt vores kommune i årets løb.

Det har været givende besøg – vi elsker at have gæster, og i dialogen og samspil med vores omverden finder vi nye muligheder og gode løsninger, som vi fører ud i livet på vores egen måde.

Ikke kun medvind
Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen – ikke engang i Jammerbugt Kommune. Året 2016 har ikke kun været præget af medvind.

Jammerbugt Kommune – og jeg som borgmester - har ind i mellem været hængt op – også af sager, som vi helst ville have været foruden.

Nogle gange kan det være svært at komme videre. Et eksempel på en begivenhed, som rørte rigtig mange mennesker i år, var branden på og af  Svinkløv Badehotel, som  rørte rigtig mange mennesker – ikke kun her i kommunen men i hele landet.

Det var en glædelig nyhed, da fonden bag hotellet besluttede at genopføre det, for Svinkløv er en del af vores identitet og vores rødder her i Jammerbugt Kommune. 

Aldrig færdig – altid på vej
10 år er som sagt gået, og vi har nået meget. På mange måder har vi fået skubbet kommunen på plads. I 2006 lød vores succeskriterier for den nyskabte Jammerbugt Kommune: Faglig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og demokratisk bæredygtighed i forhold til det nære borgerdemokrati.

Og selvom vi har ramt i skiven på mange aspekter af de opstillede mål, ja, så  er vi aldrig færdige – men altid på vej. Jeg synes, det har kendetegnet os som nyskabt kommune, er at vi ikke har været bange for at kigge både indad og udad og justere vores retning efter det, vi har set.

Samarbejde om budget 2017
I hele kommunens levetid er der ét fokus, vi aldrig har mistet af syne: Nemlig målet om sikker og stabil drift.

Vi har en tradition her i Jammerbugt for brede budgetaftaler og forlig –  og den politiske og økonomiske stabilitet, som det giver, er til gavn for alle: Både kommunens borgere, erhvervsliv og foreningsliv og for vores medarbejdere. Også i år blev traditionen fulgt og alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2017.

Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling. Budgetlægningsprocessen for 2017 har lige som de foregående år været udfordret.

Serviceniveauet i Jammerbugt Kommune ligger samlet set over landsgennemsnittet. Det dækker over store forskelle – nogle steder ligger vi rigtig lavt, andre steder ligger vi rigtig højt.

Tryghed på budgettet
Det skal være trygt at være borger i Jammerbugt Kommune – uanset hvilken fase af livet, man befinder sig i.

Med budgettet for 2017 ønsker vi at opprioritere nogle af de basale serviceområder – dagpasning, folkeskole og plejehjemmene –  stadig med den hensigt at bevare og udvikle så decentral en kommune som muligt. Jammerbugt er ikke blot landdistriktskommune af navn – men også af gavn! – med liv og velfærd i vores mange lokalsamfund.

Derfor styrker vi den tidlige forebyggende indsats på børneområdet – via den såkaldte Sverigesmodel –  ikke kun med tanke på langsigtet gevinst for kommunens økonomi, men også for at skabe endnu bedre forudsætninger for ’det gode liv’ for børn og deres familier.

Vi løfter normeringen og investerer i mere pædagogisk personale i børnehaverne – for at sikre nogle gode rammer og miljøer i vores daginstitutioner, hvor børn trives, udvikler sig og lærer.  Vi ved, at kvalitet i kommunens daginstitutioner er afgørende for børnenes opvækst og videre muligheder i livet.

Vi prioriterer folkeskolen ved at friholde området for besparelser i budgettet. Og vi arbejder på flere fronter for at skabe lokale uddannelsesmuligheder.

Og ikke mindst tilfører vi yderligere ressourcer til den direkte pleje på vores plejecentre. Vi vil sikre, at der er den samme økonomiske mulighed for den direkte pleje på plejehjemmene i Jammerbugt Kommune – uafhængigt af om de drives som kommunale, private eller selvejende.

Ikke kun penge
I det offentlige ved vi godt, at penge gør det ikke alene.  For at nå i mål med at styrke serviceområderne ønsker vi en tættere løbende dialog mellem medarbejdere, ledelse og politikere om, hvordan vi gør tingene – og hvorfor. Stadigvæk med stor respekt for det decentrale og mangfoldigheden. Vi har netop en fælles interesse i at servicere borgerne og erhvervslivet på bedste vis ud fra de givne rammer – samtidig med, at vi insisterer på at være en god arbejdsplads.

Budget 2017 er også en markering af fortsat fokus på vækst og udvikling i og af Jammerbugt Kommune. De gode takter, der allerede er skabt i et samarbejde mellem ildsjæle, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune skal fortsætte. Der er stadigvæk mange udfordringer – og her er svarene en realisering af den netop vedtagne planstrategis handlekatalog, som kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016. Suppleret med realiseringen af den kommende vækst og erhvervsudviklingsstrategi som vedtages her i januar 2017.

Dette er blot nogle udvalgte politiske fokusområder for 2017.

Budget 2017 er selvfølgelig også udtryk for reduktioner på nogle områder – effektiviseringer og investeringer – alt i alt et ansvarligt budget med perspektiv. Det samlede budget kan læses på kommunens hjemmeside, jammerbugt.dk.

Alene kan vi meget – sammen kan vi mere
I 2017 kan Jammerbugt Kommune så fejre 10 års jubilæum. Faktisk flyttede vi sammen allerede den 12. december 2006 – vi kunne slet ikke vente!  

Tak til de mange medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere, som har taget en ordentlig tørn i arbejdet med at skabe og forme Jammerbugt Kommune.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke mine kolleger i Kommunalbestyrelsen – både nuværende og tidligere – for det gode samarbejde. Jeg håber, vi kan opretholde de gode samarbejdsrelationer også i 2017, hvor der jo skal vælges medlemmer til den kommende kommunalbestyrelse, som tiltræder den 1. januar 2018.

Jeg er spændt på, hvad de næste 10 år vil bringe. Én ting er sikkert: Alene kan vi meget – men sammen kan vi endnu mere.

Rigtig godt nytår til Alle!

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000