You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 09.07.2024

Tilskudsordning vandindvindingsbrønde og sikring af drikkevand

Tilskudsordning til sløjfning af ubenyttede vandindvindingsbrønde og boringer og tilskudsordning til sikring af drikkevand

Hvis du opfylder betingelserne, kan du søge staten om tilskud i 2024. Ansøgningsrunder åbner forventeligt den 12. august 2024 og løber frem til og med den 23. september 2024.

Vidste du, at du bor ovenpå vores grundvand? Derfor kan du nu også være med til at gøre en indsats for at beskytte vores drikkevand i Jammerbugt Kommune.

Hvis du har en ubenyttet brønd eller boring på din ejendom og denne ejendom ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller inden for et vandværksopland, dvs. det område hvor vandværket indvinder vand til drikkevand, kan du søge staten om tilskud til sløjfning.

Desuden kan kommuner og almene vandforsyninger også søge om tilskud til, at gennemføre projekter, der kan beskytte grundvandet mod forurening.

Information om betingelser og ansøgning fremgår i nedennævnte links.

Hvis du er i tvivl, om du opfylder betingelserne for en ansøgning, kan du bl.a. se om du bor indenfor et OSD-område eller et indvindingsopland på kommunens kortinfoside.

LÆS mere her: