You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 18.02.2022

Renovering af Børnehaven Gl. Dalhøj bevarer bondegårdens karaktertræk

Selv om Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev skal renoveres, og stedet får en tilbygning, så bibeholdes bondegårdens karaktertræk.

En enig styregruppe i Jammerbugt Kommune har valgt BTM Byg ApS til at gennemføre renovering og tilbygning af Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev. Det er en renovering med en tilbygning, der er gennemtænkt, og som opfylder alle ønsker, der har været til projektet.

”Med løsningen fra BTM Byg, vi har valgt, holder vi på fineste vis fast i, at Børnehaven Gl. Dalhøj er en bondegårdsbørnehave. Der er fokus på at fastholde en børnehave med masser af udeliv og stor sammenhæng mellem ude- og inderum, og det har været et vigtigt omdrejningspunkt for styregruppen i forhold til valget af BTM Byg til opgaven,” udtaler Susanne Møller Jensen, formand for Børne- og Familieudvalget.

Et centralt element i løsningen fra BTM Byg er etableringen af et ”hjerterum” med en fleksibilitet, der skaber rammer for både fællesskab, fordybelse og fest. Hjerterummet bliver et fælles rum for hele institutionen, og skal være samlende på tværs af grupper og alder. Øvrige grupperum og aktivitetsrum giver mulighed for fordybelse, da de med renoveringen og tilbygningen ikke længere også skal fungere som gennemgangsrum i institutionen. Med den nye løsning er der altså sikret et frit bevægelsesrum gennem hele institutionen uden det skaber unødvendige forstyrrelser i børnegruppernes aktiviteter.

Bondegårdens ånd lever videre

Den bondegårdsånd og atmosfære, der er i Børnehaven Gl. Dalhøj lever videre også under byggeprocessen, da både børn og dyr fra børnehaven bliver midlertidigt genhuset. Det sker for at opretholde en normal hverdag for børnene med pasning af både dyr og køkkenhave. Selvfølgelig flytter huskatten Tiger også med over i de midlertidige rammer.

”Brugerprocessen i forhold til ønsker og behov for børnehaven har været rigtig god og medinddragende. Det har givet nærvær og autenticitet, at processen er foregået i den eksisterende bondegårds lokaler. Det har givet os i styregruppen et anderledes og indgående indblik i børnehavens pædagogiske læringsmiljøer og en forståelse for, hvor vigtigt det er, at miljøerne gror videre i de nye rammer” fortæller Ulla Flintholm, der er næstformand i Børne- og Familieudvalget.

Renoveringen og tilbygningen starter ifølge tidsplanen sidst i april i år, og vil efter planen stå færdig medio november i år.