You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 17.05.2023

En plan for fremtiden i Nørhalne

Masterplanen for Nørhalne er i høring frem til d. 25. maj og rummer overvejelser om alt lige fra shelterpladser og multihal til skole, boliger og dagligvarebutik. Fra lokal side påskønner man, at der nu ligger en ”drejebog” for byens udvikling.

Nørhalne vokser. Byens placering og tilbud, såsom skole, børnepasning, indkøbsmuligheder, et aktivt foreningsliv og snarlig fjernvarme-opkobling tiltrækker nye indbyggere, særligt børnefamilier. For at skabe de rigtige rammer for væksten er det planen, at der skal ske en række ting i byen. 
De overordnede linjer for den videre udvikling er nu nedfældet i en masterplan, som kommunalbestyrelsen vedtog og sendte i høring d. 27. april 2023. 

Nørhalne har i mange år været begunstiget med tilflytning. Det skyldes først og fremmest, at vi har fået meget forærende med placeringen tæt på Aalborg, Aabybro, motorvejen og lufthavnen, Men det skyldes også, at Nørhalne er dejligt sted at bo og leve, og det må vi sørge for, at byen bliver ved at være.

Inge Pedersen, landdistriktsrepræsentant for Nørhalne

Planforslaget er i høring frem til 25. maj, og som en del af høringsperioden blev der torsdag d. 11. maj inviteret på en byvandring, hvor lokale borgere, politikere og fagfolk fra Jammerbugt Kommune delte tankerne bag den skitserede udvikling. 85 Nørhalne-borgere deltog i byvandringen.

85 deltog i byvandringen rundt i Nørhalne

Nyt boligområde og dagligvarebutik

Overordnet er tanken i masterplanen, at Nørhalne by skal vokse syd for Bakmøllevej – byens mest befærdede gennemkørselsvej, som går fra Aabybro ud til E45. Specielt den østlige del af området syd for Bakmøllevej fremhæves i masterplanen som et attraktivt bosætningsområde, og i trekanten mellem Vadumvej og Sulstedvej er der vedtaget en lokalplan med 39 nye byggegrunde. Langs Vadumvej op mod Bakmøllevej er der i masterplanen afsat plads til byens dagligvarebutik nummer to, ligesom det også er håbet, at flere virksomheder vil slå sig ned i den ende af byen, centreret omkring Bakmøllevej. 

Vi glæder os over, at der er gjort plads til 39 nye husholdninger i Nørhalne og ved at det sandsynligvis bliver børnefamilier, som flytter ind. Derfor er det naturligvis vigtigt at tænke skole og dagtilbud ind i udviklingsplanerne

Inge Pedersen, landdistriktsrepræsentant for Nørhalne

Mere plads til skolen

Den kommende dagligvarebutik, beskrives som et tredje hverdags-knudepunkt i Nørhalne. De to eksisterende hverdags-knudepunkter er områderne ved idrætsforeningen Nørhalne Fremad, hvor der er planer om et nyt multihus, og langs Bygaden, som er byens ældste del. 
I området ved Bygaden er det særligt skole og daginstitutioner, som er på tapetet i masterplanen. I fremtiden kan der blive pladsproblemer ved skolen, og en af de beskrevne løsninger er udnyttelsen af kvadratmeter i forsamlingshuset eller sognegården, som begge ligger ud til Bygaden. 

Rekreative områder mod nord

Nord for Bakmøllevej placerer masterplanen Nørhalnes rekreative arealer. Nørhalne Sø ligger her allerede, og i umiddelbar forlængelse af den mod syd har borgere i Nørhalne udarbejdet projektforslag for et nyt grønt område med blandt andet cykelbane, motionsredskaber, shelters og legeplads. Længere mod vest i området nord for Bakmøllevej beskriver masterplanen et fremtidigt større naturareal, der hvor der i dag indvindes sand, sten og grus. Gravearbejdet har allerede efterladt sig tre søer, og når det på et tidspunkt er slut, er det planen, at hele området bliver henlagt som rekreativt naturområde.

Et længere perspektiv

Inge Pedersen er Nørhalnes landdistriktsrepræsentant og har siddet med i styregruppen for masterplanen. Hun er glad for det længere perspektiv, som planen repræsenterer. 
Nørhalne har i mange år været begunstiget med tilflytning. Det skyldes først og fremmest, at vi har fået meget forærende med placeringen tæt på Aalborg, Aabybro, motorvejen og lufthavnen, Men det skyldes også, at Nørhalne er dejligt sted at bo og leve, og det må vi sørge for, at byen bliver ved at være. Derfor er vi glade for, at Jammerbugt Kommune i forlængelse af den lokale udviklingsplan (LUP) har inviteret til arbejdet med en masterplan, hvor der tænkes bredere og længere frem i tiden.”

Udvikling på den bare mark

Inge Pedersen fremhæver overvejelserne omkring skole og dagtilbud som vigtige for fremtiden. 
Vi glæder os over, at der er gjort plads til 39 nye husholdninger i Nørhalne og ved at det sandsynligvis bliver børnefamilier, som flytter ind. Derfor er det naturligvis vigtigt at tænke skole og dagtilbud ind i udviklingsplanerne". 
Også fritidstilbud er vigtige i forhold til at skabe rammerne for det gode liv, understreger Inge Pedersen. 
I Nørhalne er vi rigtig mange, der lægger en frivillig indsats for at kunne tilbyde et levende foreningsliv og for at skabe rekreative områder på den bare mark, som byen ligger på. Her er det også vigtigt, at vi nu kan sætte udviklingen i perspektiv, for eksempel hvad angår idrætsforeningen og naturområderne nord for Bakmøllevej,” forklarer Inge Pedersen. 
Som eksempel på en frivillig indsats, nævner Inge Pedersen Nørhalne Sø, som 230 af byens borgere over tid har forvandlet fra nedlagt grusgrav til et smukt rekreativt område.
Nørhalnes indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik)

År 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Indbyggertal

1273

1309 

1357

1394

1417

1435

1456

1519