You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 05.02.2024

Ligestilling på dagsordenen i Jammerbugt Kommune

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre var til møde på rådhuset med borgmesteren og kommunens ligestillingsudvalg.

Mandag eftermiddag d. 5. februar kom ligestillingsminister Marie Bjerre på besøg på Aabybro Rådhus for at snakke om ligestillingsarbejdet i Jammerbugt Kommune og på landsplan.

Borgmesteren og repræsentanter fra Ligestillingsudvalget deltog i mødet, hvor Ligestillingsudvalgets fokusområder – som f.eks. ligeløn i Jammerbugt Kommune – blev vendt, ligesom det blev drøftet, hvordan kommunen og staten kan hjælpe hinanden med at gøre ligestillingsarbejdet mere synligt, og hvilke udfordringer der er på området – både lokalt og på nationalt plan.

Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune løser bl.a. den lovpligtige opgave at udarbejde redegørelser for, hvordan kommunen arbejder med ligestilling. Udvalget arbejder således med ligestilling blandt kommunens medarbejdere i forhold til køn, handicap og etnicitet og sørger bl.a. for, at kommunen har en ligestillingspolitik. Udvalget udarbejder derudover handleplaner og planlægger arrangementer, møder m.m., der skal fremme – og sætte fokus på – ligestilling.

Læs evt. mere om Ligestillingsudvalget her

På fotoet ses (fra venstre mod højre): Medlem af Ligestillingsudvalget Mogens Bay, Næstformand i Ligestillingsudvalget Mikkel Orry Amby, medarbejder fra ministeriet, Borgmester Mogens Christen Gade, Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre, Formand i Ligestillingsudvalget Lisbet Emmery og medlem af Ligestillingsudvalget Helle Liske.