You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 30.11.2021

Jammerbugt Kommune i toppen af Danmarks bedste friluftskommuner

I en ny analyse af danske kommuners forudsætninger og indsats for friluftsliv, udgivet af Friluftsrådet i 2021, er Jammerbugt Kommune på en delt fjerdeplads iblandt alle landets kommuner.

Friluftsliv og oplevelser i naturen har større og større betydning for borgerne. Flere borgere bruger naturen i hverdagen, og naturen er de voksne danskeres foretrukne motionsarena. Samtidig er nærhed og adgang til naturen er et af de vigtigste parametre, når folk vælger, hvor de skal bo. Men hvor findes de gode naturområder og hvor har man aktivt gjort en indsats for at få et aktivt friluftsliv i kommunerne?

For at svare på dette spørgsmål har Friluftsrådet lavet en rapport, der afdækker de danske kommuners naturmæssige forudsætninger og aktive indsats for at skabe gode muligheder for befolkningens friluftsliv. Rapporten måler på flere parametre, men giver en samlet vurdering og rangering af kommunerne imellem. Her placeres Jammerbugt Kommune på en samlet delt 4. plads.

Den første og største forudsætning for friluftsliv er tilstedeværelsen af naturarealer. Uden natur intet friluftsliv. Netop prioriteringen af tilgængelige naturarealer er i fokus i Jammerbugt Kommune.

Vi er glade for at se, at vores arbejde med tilgængeliggørelse af naturen er udslagsgivende i denne rapport. Vi har bl.a. arbejdet med Kystsporet, Saltumstien og databasen bag udinaturen.dk bare det seneste år og håber også at de nye tiltag vil bidrage til, at endnu flere borgere begiver sig ud i det fri.

Rekreativ konsulent i Jammerbugt Kommune Lise Holt.

Friluftsliv i naturen er samtidig en bidragsyder til et aktivt fritidsliv for alle.

Det er fantastisk, at vi i Jammerbugt Kommune har så mange naturarealer og så fin tilgængelighed, at vi kan skabe fundamentet for et aktivt fritidsliv i naturen. Vi ved at vores borgere er flittige til at benytte de mange stier, ruter og spor vi har i naturen i vores skønne kommune og det skal vi værne om og samtidig udvikle i tidens ånd.

Formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen.

Naturen er dog mere end en motionsarena der booster den fysiske sundhed. 84 procent af danskerne oplever, at ophold i naturen forbedrer deres humør og mentale sundhed, og for vores børn og unge medvirker friluftsliv til sunde vaner og forståelse for natur og miljø. Derfor skal man også ”… se friluftslivet som en investering i borgernes mentale og fysiske sundhed og i at skabe levende lokalsamfund og fællesskaber med afsæt i den lokale identitet.” nævner Niels-Christian L. Hansen, formand for Friluftsrådet. Netop dette perspektiv møder opbakning hos Ib Nellemann, formand for social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Vi har i de seneste år arbejdet særligt med borgernes mentale sundhed og herunder sikre, at flest mulige borgergrupper får muligheden for et aktivt fritidsliv til gavn for både den fysiske og mentale sundhed. Her har naturen også været et aktiv og det vil den fortsat være i vores arbejde på sundhedsområdet.

Formand for Social- og sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Nysgerrig efter mere?

Du kan læse mere om Friluftsrådets rapport over Danmarks bedste friluftskommuner på Friluftsliv i kommuner

Er du nysgerrig på igangværende eller nyanlagte friluftsfaciliteter i naturen kan du besøge hjemmesiden www.udinaturen.dk eller kontakte Jammerbugt Kommunes rekreative konsulent Lise Holt på tlf.: 4191 1315.