You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 06.06.2024

Jammerbugt Kommune genudbyder det tidligere asylcenter i Tranum

For at forøge antallet af bud genudbyder Jammerbugt Kommune det tidligere asylcenter i Tranum. Ejendommen ligger ca. 3,5 km fra Vesterhavet.

Genudbud af Vestkystvejen 78 i Tranum

For at forøge antallet af bud genudbyder Jammerbugt Kommune det tidligere asylcenter i Tranum.

  • Ejendommen er beliggende tæt på Vesterhavet og tæt på Tranum by
  • Grundarealet er på ca. 8,6 ha.
  • Anvendelsesmulighederne er brede, da Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet at ville ændre plangrundlaget inden for en række mulige fremtidige aktiviteter. Det kan være etablering af yderligere sommerhusgrunde i området eller til skole- og/eller fritidsformål
  • Ejendommen består nu af 22 bygninger, opdelt på en række beboelsesejendomme, administrations- og fællesbygninger samt lager

Se mere om arealet og genudbuddet

Lokalplan for området

Video af ejendommen og arealet:

Send dit bud

Skriftligt købstilbud - mærket "Bud – Vestkystvejen 78, Tranum" - skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest fredag 9. august 2024 klokken 8 enten på mail raadhus@jammerbugt.dk eller til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Billeder af ejendommen og arealet:

Luftfoto af arealet med Vesterhavet i baggrunden
Aktivitetshus - Køkken
Boldbane
Administrationsbygning

Billeder fra Tranum:

Vandreområde Tranum-Fosdal
Skovområde i Tranum
Skovlegeplads i Tranum
Tranum Strand