You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 06.02.2024

Jammerbugt Kommune er Årets Ungdomskommune 2024

Aktiv ungeinddragelse på flere områder og en prioriteret indsats for at klæde de unge på til medindflydelse er blandt begrundelserne for Jammerbugt Kommunes udnævnelse til Årets Ungdomskommune 2024.

Tirsdag d. 6. februar overrakte forkvinde i DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), Christine Ravn Lund, prisen som Årets Ungdomskommune 2024 til en gruppe repræsentanter for Jammerbugt Kommune bestående af borgmester Mogens Christen Gade, Nikolaj Jensen, som blev Årets Ungleder 2023 og Lan Anh Nguyen og Danielle Ilungaa fra Ungepanelet i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune vinder prisen som Årets Ungdomskommune, fordi de har et godt greb om ungeinddragelse.

Christine Ravn, forkvinde i DUF

Prisoverrækkelsen fandt sted ved en mindre festlighed på Skolecenter Jetsmark kl.13.30, hvor også kommunens direktion samt formandskaberne i Børne- og familieudvalget, Kultur- fritids- og landdistriktsudvalget og Beskæftigelsesudvalget var mødt op. Også de resterende medlemmer af Jammerbugt Kommunes Ungepanel, elevrådsrepræsentanter og andre repræsentanter for kommunens ungdomsliv var med ved markeringen af prisoverrækkelsen.

Politikker, masterplaner og nybyggerier

DUF lægger i sin begrundelse vægt på, at Jammerbugt Kommune både inddrager de unge og sikrer rammerne for den gode ungeinddragelse med for eksempel elevrådskurser, UMR’er (undervisningsmiljø-repræsentanter) og god sparring til Jammerbugt Kommunes Ungepanel.

”Jammerbugt Kommune vinder prisen som Årets Ungdomskommune, fordi de har et godt greb om ungeinddragelse. Mange tror, at hvis man bare giver mulighed for at komme med høringssvar, så har man også lavet en god ungeinddragelse. Men hvis ungeinddragelsen skal have effekt og være meningsfuld, så skal unge sidde med ved bordet, når der tages beslutninger, og klædes på til at gøre deres indflydelse gældende. Her har Jammerbugt Kommune gjort en særlig indsats, og det ønsker vi at belønne dem for”, siger Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF.

Aktiv inddragelse af børn og unge i Jammerbugt Kommune er blandt andet sket i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Børne- og Ungepolitik, i udviklingen af masterplaner for Nørhalne og Fjerritslev samt i forarbejdet til nye byggerier, som for eksempel Skolecenter Jetsmark.

Fremtidens kommune kræver ungeinddragelse

Baggrunden for Jammerbugt Kommunes fokus på ungeinddragelse er både et mål om demokratisk dannelse, men også erkendelsen af, at de unges besyv er værdifuldt input i den politiske proces, forklarer borgmester Mogens Christen Gade:

”I Jammerbugt Kommune har vi over længere tid arbejdet på at inddrage vores unge i beslutninger, som har indflydelse på deres hverdag – og ikke bare at inddrage, men også at kvalificere inddragelsen, så de kender spillereglerne i de beslutningsprocesser, som de indgår i og kan komme med relevant input. Vi har nemlig brug for deres syn på tingene i udviklingen af fremtidens Jammerbugt Kommune - både når det gælder den overordnede politik på børne- og ungeområdet, men også helt konkret i udviklingen af ungemiljøer og aktivitetstilbud,” siger borgmester Mogens Christen Gade.

I Ungepanelet oplever vi, at der lyttes til vores meninger, og at man forholder sig til det, vi nævner, som vigtigt

Lan Anh Nguyen, forkvinde i Ungepanelet

Prisen som Årets Ungdomskommune er et afgørende skulderklap, understreger Susanne Møller Jensen og Helle Bak Andreasen, formand for henholdsvis Børne- og familieudvalget og Kultur- fritids- og landdistriktsudvalget, hvor mange af indsatserne omkring ungeinddragelse er forankret”:

”Jammerbugt Kommunes unge har masser af gejst og gå-på-mod, og prisen som Årets Ungdomskommune 2024, giver både dem og os, der er lidt ældre, lyst til at arbejde videre i samme spor. Den gør os både glade og stolte.”

”Vi bliver hjulpet og opmuntret”

Formand for Ungepanelet i Jammerbugt Kommune, Lan Anh Nguyen, synes det er på sin plads med et skulderklap til kommunens ungeinddragelse.

”At Jammerbugt Kommune er blevet Årets Ungdomskommune er både vildt sejt og fuldt fortjent. I Ungepanelet oplever vi, at der lyttes til vores meninger, og at man forholder sig til det, vi nævner, som vigtigt. Vi bliver opmuntret og hjulpet til at sætte os ind i tingene, og føler så også, at det giver mening, at vi er med til for eksempel at sætte ord på Børne- og Ungepolitikken eller sikre gode ungemiljøer i byudviklingen”.

Årets Ungdomskommune 2024

  • Prisen som Årets Ungdomskommune 2024 uddeles af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
  • I begrundelsen for udvælgelsen af Jammerbugt Kommune lægges vægt på kommunens aktive ungeinddragelse på flere områder og den prioriterede indsats for at klæde de unge på til medindflydelse
  • Udover prisen og æren ved at være Årets Ungdoms Kommune 2024 følger en pengepræmie på 10.000 kroner, som tilfalder Jammerbugt Kommunes Ungepanel.
  • I 2022 blev Jammerbugt Kommune tildelt en 3. plads i opløbet om titlen som Årets Ungdomskommune for sit arbejde med at få unge med minoritetsbaggrund med ind i de frivillige fællesskaber.