You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 12.06.2024

Idéer til miljøkonsekvensrapport om solcellepark og biogasanlæg ved Rendbæk Øst/Toftegaardsvej

Jammerbugt Kommune og BioCirc har afholdt borgermøde i DGI Huset i Aabybro 11. juni 2024 og indkalder nu idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten.

Indkaldelse af idéer og forslag

Jammerbugt Kommune og BioCirc afholdte borgermøde 11. juni 2024, hvor kommunen og bygherre fortalte om det ansøgte solcelleanlæg og biogasanlæg ved Rendbæk Øst/Toftegaardsvej. 

Borgermødet var startskuddet til indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, omfang og detaljeringsgrad.

Ideer og forslag kan sendes senest 30. juni 2024 til plan@jammerbugt.dk

Læs mere om projektet og miljøkonsekvensvurderingen

Miljøvurdering

Miljøkonsekvensvurderingen gennemføres efter miljøvurderingslovens afsnit III, og indkaldelsen af idéer og forslag sker iht. samme lovs § 35 stk. 3. 

Jammerbugt Kommune fastsætter en tidsfrist på minimum 14 dage for høring af offentligheden ved afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 5.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3a, Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.  

Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 4. Jammerbugt Kommune har ligeledes vurderet, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. §§ 10 og 21.

Dagsorden for borgermødet 11. juni 2024

 • Introduktion og velkommen v/ Jammerbugt Kommune
 • Planlægning og processen, præsentation v/ Jammerbugt Kommune
 • Projektpræsentation v/ BioCirc
  • Overordnet projektpræsentation
  • Betydning for borgere og lokalområdet
  • VE-loven
  • Forventet tidsplan
 • Indkaldelse til ideer til miljøkonsekvensrapporten v/ Jammerbugt Kommune
 • Spørgsmål og svar
 • Tak for i aften

Der vil være en detaljeret gennemgang af solcelleanlægget og biogasanlægget, samt en præsentation af de nye tanker om at udbygge arealerne omkring biogasanlægget til en grøn energi-ø med bl.a. produktion af brint.

Orienteringen på borgermødet er en vigtig del af Jammerbugt Kommunes inddragelse af offentligheden og lokalsamfundet i den kommende miljøvurdering af projektet.

Jammerbugt Kommune ønsker at få indblik i, hvad offentligheden mener er vigtigt at få med i den miljørapport, som skal udarbejdes det kommende år. Det kan f.eks. være ønsker til miljøpåvirkninger, der skal sættes fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses eller tages hensyn til.

Alle med interesse i projektet kan stille spørgsmål og komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde.  

Der vil efter mødet og frem til 25. juni 2024 desuden være mulighed for at indsende input til emner, der evt. skal indgå i miljøvurderingen af projektet.