You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 08.05.2024

Hellede Sø er genopstået på den bare mark

Sumpet mark er afløst af biodiverst vådområde med traner, orkidéer og sjældne sommerfugle. Efter 150 år er den historiske Hellede Sø i Jammerbugt Kommune blevet sig selv igen.

Oversvømmede marker har denne vinter givet anledning til bekymring mange steder. Men ikke på en bestemt plet i den nordvestlige del af Jammerbugt Kommune – nærmere betegnet den historiske Hellede Sø, som siden 1870 har ligget tørlagt hen og lignet ethvert andet markområde. Det cirka 50 hektar store vandspejl, der nu har bredt sig, er nemlig helt efter planen. Siden 2015 er der stille og roligt blevet arbejdet hen imod, at grøfterne, der holdt området tørt, kunne lukkes, og naturen dermed få lov at eksistere på sine egne præmisser.

Begrænsning af CO2-udledning ved udtagelse af lavbundsjorde er helt i tråd med Jammerbugt Kommunes Klimahandlingsplan. Her kan Hellede Sø ses som det første vigtige skridt på en lang rejse. Og for hvert genoprettet lavbundsområde øger vi biodiversiteten og gør naturen i Jammerbugt Kommune rigere

Michael Krogsgaard, formand for Teknik- og miljøudvalget

Naturen tager over

Biolog Allan Eskesen fra Jammerbugt Kommunes afdeling for Vand og Natur har været tovholder på projektet, siden de allerførste tekniske undersøgelser og forhandlinger med lodsejerne for ni år siden. Nu glæder han sig over at besøge ”Projekt Hellede Sø”, som officielt blev afsluttet sidste år, og hvor det allerede nu er tydeligt, at naturen er ved at tage over.

”Efter en våd vinter er der opbygget en fin sø med tilhørende vådområder, enge og rørskove. Fuglene har indfundet sig med blandt andet traner, gæs, ænder, engfugle og rørhøg, og eng- og moseplanterne begynder at blomstre. Senere følger orkidéerne og den smukke klokke-ensian,” fortæller han.

Den fineste indbygger i Hellede Sø-området er måske sommerfuglen Hedepletvinge, som kun lægger sine larver på planten Djævelsbid og derfor er helt afhængig af gode levebetingelser til denne plante. Hedepletvinge blev ved kommunesammenlægningen i 2007 tildelt Jammerbugt Kommune som særlig ”ansvars-art”.

I tråd med klimahandlingsplan og Det Grønne Danmarkskort

Genopretningen af Hellede Sø er sket ved at afgrænse området med cirka 3 km diger og fylde cirka 4 km drængrøfter op. Med vanddækning af jorden spares atmosfæren for cirka 850 ton CO2 årligt, som ellers bliver udledt ved nedbrydningen af den tørveholdige gamle mose-jord.

Sammen med det enestående naturområde som Hellede Sø snart vil udvikle sig til, er der tale om en klar win-win, understreger formand for Teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard:

”Begrænsning af CO2-udledning ved udtagelse af lavbundsjorde er helt i tråd med Jammerbugt Kommunes Klimahandlingsplan. Her kan Hellede Sø ses som det første vigtige skridt på en lang rejse. Og for hvert genoprettet lavbundsområde øger vi biodiversiteten og gør naturen i Jammerbugt Kommune rigere”.

Hellede Sø er et af de arealer i Jammerbugt Kommune, der optræder på Det Grønne Danmarkskort over særligt værdifulde naturområder – både eksisterende og potentielle, og hvor det er politisk besluttet af gøre en særlig indsats for biodiversiteten.

Nødvendig hjælp fra græssere

Hellede Sø er lavvandet og kommer udelukkende til at bestå af næringsfattigt regn- og grundvand uden tilløb fra vandløb eller grøfter. Om sommeren vil store områder efter al sandsynlighed tørre ud, og derfor arbejdes der i øjeblikket på at finde heste eller kreaturer, som kan afgræsse de tørre bredder. Det er vigtigt for at fremme den gode naturudvikling i området, forklarer Allan Eskesen.

”De steder, hvor søen tørrer ud om sommeren vil forvandle sig til lysåben eng og kær – en spændende naturtype med gode livsbetingelser for mange arter. Men hvis ikke områderne afgræsses, vil de hurtigt vokse til med pil og tagrør og forvandle sig til en mere artsfattig rørsump”.

Tag et kig

Har man lyst til at kaste et blik på den genoprettede Sø, er der tinglyst offentlig adgang i det nørdøstlige hjørne, som man kan komme til via en grusvej, der går sydpå, cirka der hvor Kystvejen bliver til Hunetorpvej. Man er desuden velkommen til at udforske området, som er privat ejet, men med almindelig offentlig adgang. Hvis ikke der er tale om en tørkeperiode, vil det sikkert være klogt at hoppe i et par gummistøvler.

Hellede Sø

  • Genopretningen af Hellede Sø er finansieret af EU-midler fra Lavbundsordningen.
  • Andre større tørlagte ferskvands-søer i Jammerbugt er Ingstrup Sø, Kettrup Sø og Nørre Økse Sø
  • Hellede Sø var oprindeligt en del af den cirka 800 hektar store Lundergaard Mose – en højmose ligesom Store Vildmose.
  • Se Jammerbugt Kommunes Klimahandlingsplan HER 
  • Se Grønt Danmarkskort for Jammerbugt Kommune HER
Hedepletvinge
Hellede Sø før genopretningen
Hellede Sø genoprettet
Djævelsbid
Klokkeensian
Hellede Sø Adgang