You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 14.11.2022

Har din forening brug for støtte til at fortsætte med et initiativ, som I har sat i gang under corona-tiden?

Så kan I lige nu søge penge fra puljen "De nye folkerum". Søg senest 28. november 2022.

Om puljen

Puljen giver op til 100.000 kroner i støtte til foreninger og frivillige, som har projekter og aktiviteter, der falder ind under disse fokusområder:

  • Kulturen i nye rammer
  • Nabofællesskaber
  • Bynær natur og grønne mødesteder
  • Fremtidens foreningsliv

Der er også en wildcard-kategori til projekter, der ikke falder ind under fokusområderne.