You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 05.05.2022

Fokus på teknologi i undervisningen i Jammerbugt Kommune

Børn indgår i højere og højere grad i en digital verden – og ikke mindst i alt det, der kan følge med af konsekvenser, oplevelser, udfordringer osv. Derfor er det også vigtigt, at der bliver iværksat initiativer inden for undervisning i teknologi.

Det gælder bl.a. om at sikre, at lærerne bliver kompetenceudviklet. F.eks. har Børne- og Undervisningsministeriet iværksat et forsøg med teknologiforståelse som obligatorisk undervisning i folkeskolen, og der er positive erfaringer med projektet, som bidrager med nye og vigtige aspekter. Fra Jammerbugt Kommune har Aabybro Skole deltaget og bidraget med erfaringer.

Vigtigt med en strategi

I Jammerbugt Kommune er opfattelsen, at det er vigtigt at have en kommunal strategi på området.

I 2018 fik Jammerbugt Kommune en digitaliseringsstrategi, hvor vi har fokus på digital dannelse samt digitale færdigheder. Det skal give digitale kompetencer hos vores børn og unge mennesker. Strategien omhandler dagtilbudsområdet til og med grundskoleområdet, og den blev startskuddet på vores udvikling.

Susanne Møller Jensen, formand for Børne- og familieudvalget.

Hun fortæller videre, at strategien og især skolepolitikken i Jammerbugt Kommune er med til at skabe en rød tråd, så lærerne oplever, at alle tiltag spiller sammen. Det gælder f.eks. tiltagene ’Makerspace’, ’Engineering i skolen’ og teknologiforståelsesforsøget.

Makerspace er kreative rum, hvor elever mødes for at udvikle, udveksle og "finde på" i forhold til videnskab, teknologi og computere. I rummene vil 3D-printere, Micro:bits og programmering af robotter være en del af skolehverdagen for Jammerbugt Kommunes folkeskoleelever.

Engineering i skolen handler om at sætte en ramme, hvor eleverne skal løse et konkret og autentisk problem gennem forskellige delprocesesser, der er inspireret af ingeniørernes måde at arbejde på.

Engagement og dialog er essentielt

Det er helt centralt, at vi får både lærere og skoleledere godt med i indsatsen omkring at få teknologi integreret i den daglige undervisning af eleverne på vores folkeskoler. Og vi oplever et stort engagement og velvillighed i forhold til netop dette.

Ulla Flintholm, næstformand for Børne- og familieudvalget.

Det er også oplevelsen, at skolerne er meget engagerede, og at der er mange projekter, som skolerne gerne vil deltage i.

Vi lægger “tilbuddene” ud til skolelederne for ligesom at teste vandene af, og så kan de se; er det relevant og meningsfuldt for os?

Maria Skov Pedersen, Uddannelseskoordinator i Jammerbugt Kommune.

I den forbindelse er det også vigtigt at have fingeren på pulsen ved at have en løbende dialog med skolen og lærerne for at fornemme dels, hvad der rører sig, og dels hvad der efterspørges af kompetenceudvikling og udstyr til undervisningen.

Det er vigtigt, at meget er initieret nedefra i kombination med et overblik, en bevidsthed og en understøttelse fra forvaltningen. Vi arbejder ikke med projekter, men vi arbejder med en strategisk retning, hvor projekterne er med som løftestang, da de giver os nogle midler til at udvikle.

Maria Skov Pedersen.