You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 18.06.2024

CO2 bliver til grønt flybrændstof - Nordværk med i spændende grønt projekt

Fjord PtX i Aalborg er et af de større Power-to-X anlæg som p.t. er undervejs i Danmark. Jammerbugt Kommune er via Nordværk en del af projektet.

Som medejer af Nordværk er Jammerbugt Kommune en del af projekt Fjord PtX i Norbis Park i Aalborg - et anlæg, som med brint fra vedvarende energi skal omdanne CO2 fra værket til grønt flybrændstof.

Projektet er i udviklingsfasen, men perspektiverne er lovende:

  • Fjord PtX vil producere cirka 90.000 tons grønt flybrændstof årligt, hvilket er nok til at forsyne det samlede årlige grønne brændstofforbrug for indenrigs luftfart i Danmark
  • Fjord PtX vil genbruge 330.000 tons CO2 årligt - primært fra affaldsforbrændingen på Nordværk, svarende til CO2-udledningen fra 17.000 husstande.
  • Overskudsvarmen fra Fjord PtX kan give emissionsfri fjernvarme til cirka 11.000 husstande i Aalborg

Bag etableringen af Fjord PtX står Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) som blev dannet i 2012 og i dag er verdens største fondsforvalter inden for investeringer i vedvarende energi og havvind. CIP forvalter 12 fonde og har til dato rejst cirka 28 milliarder euro til investeringer i energi og tilhørende infrastruktur.

Anlæg i den skala, som Fjord PtX står til at blive, er der endnu ikke taget nogen i brug af i Danmark. Men flere er, ligesom Fjord PtX, under udvikling.

CO2 bliver til grønt flybrændstof…

Læs mere om projektet her på Fjord PtX's hjemmeside:
Fjord PtX

Se videoen fra Fjord PtX: