You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 17.01.2023

Budgettjek 2023

Jammerbugt Kommune har i 2023 et øget politisk og administrativt fokus på overholdelse af budgetterne. Der er derfor foretaget et budgettjek, og en række omstillingsforslag er sendt i høring.

Budgetlægningen for 2023 har været præget af store udfordringer. Ikke mindst på grund af mindre indtægter end forventet og større udgifter på en del områder. Derfor har Jammerbugt Kommune i 2023 et øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne.

Resultaterne af sidste budgetopfølgning i 2022 har vist, at der er behov for et særligt fokus på især fire områder:

  1. Det specialiserede børneområde
  2. Seniorområdet
  3. Voksenhandicapområdet
  4. Beskæftigelsesområdet.

Derfor igangsatte Økonomiudvalget i december et budgettjek af 2023 på netop disse fire områder. Formålet med et budgettjek i starten af året er at gennemgå budgetforudsætningerne for 2023. Dermed bliver det muligt at revurdere budgetforudsætningerne, hvor dette er nødvendigt.

Budgettjekket viser, at der i 2023 forventes budgetoverskridelser pga. tilgang af borgere på de specialiserede områder, tabte ankesager, den demografiske udvikling på seniorområdet og udviklingen på beskæftigelsesområdet.

”Det er et politisk og administrativt ansvar at sikre, at Jammerbugt Kommune også fremadrettet har en fornuftig økonomi. Derfor handler vi allerede nu på den forventede ubalance i indeværende års budget, så det stemmer med det forventede regnskabsresultatet for 2023. Målet er, at budget og regnskab skal ligne hinanden – ligesom de plejer i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade og næstformand i Økonomiudvalget Diane Aarestrup.

For at sikre den samlede budgetoverholdelse i Jammerbugt Kommune skal alle udvalg bidrage med omstillingsforslag inden for deres fagområder. Derfor drøfter og fremsender fagudvalg på deres udvalgsmøder i januar omstillingsforslag, ligesom Økonomiudvalget drøfter egne omstillingsforslag på kommende økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget besluttede 17. januar hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring. Høringsmaterialet er nu tilgængeligt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, og alle MED-udvalg samt bestyrelser, råd og nævn inviteres til at afgive høringssvar.

Kommunalbestyrelsen vil på møde 1. februar træffe beslutning om hvilke omstillingsforslag, der skal iværksættes.