På forkant i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har i 2014-16 deltaget i kampagnen ”På forkant”, som er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen.

10 år efter kommunalreformen er Jammerbugt Kommune i en anden situation end før. Kommunen er både udfordret og samtidig indstillet på at gribe de muligheder, den har som værende en lille og handlekraftig kommune. Dette er præsenteret i planstrategien Vi går efter forskellen - visioner og pejlemærker.

Gennem kampagnen På Forkant har kommunen haft lejlighed til at nytænke dens rolle på baggrund de scenarier og handlemuligheder, den har.

Det har udviklet sig til en ny vision i Jammerbugt Kommunen - Vi går efter forskellen. På baggrund af den nye vision har man arbejdet med tankerne konkret i ét større geografisk område, området ved Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv, hvor der har været stor interesse for at samarbejde på tværs - mellem et mindre lokalsamfund med stærke turismeaktører og en større hovedby med detailhandel, erhverv og uddannelsesinstitutioner.

Her finder du de tre markante produkter i På Forkant i Jammerbugt Kommune: 

De enkelte dele i projektet anvendes hver for sig. Ejerskabet til vision og procesværktøj er Kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation. Ejerskabet til strategiplanen er derimod forankret hos den nye forening, der blev stiftet på Fjerritslev Kro i oktober 2016.

Der blev i november 2016 foretaget en evaluering af projektet, der anerkendte det nye tankesæt og de lokale initiativer, lokalsamfundet tager på sig og sætter i gang i forhold til at realisere dels kommunens vision og de udviklingsspor, som strategiplanen indeholder.

VisionStrategiplan 2030

Procesværktøj