KIMO - Kommunernes internationale miljøorganisationJammerbugt Kommune er medlem af KIMO (Kommunernes internationale miljøorganisation), som er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund i spørgsmål om havmiljøforurening og er drevet af medlemskommunernes kollektive holdninger og ambitioner.

KIMO blev etableret af fire kommuner for mere end 25 år siden. I dag tæller organisationen over 70 kommuner i de nordeuropæiske lande. 13 kommuner i Danmark er medlem. KIMO har siden etableringen arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet lokalt, nationalt og internationalt.

I KIMO arbejdes der på at finde varige løsninger på de mange forureningsproblemer, der truer havmiljøet.

Læs mere om KIMO.