Danmarks vildeste kommune

Miljøministeriet har udskrevet en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune, og Jammerbugt Kommune er selvfølgelig med - på Jammerbugtsk!

Formålet med konkurrencen er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet. Det vil vi rigtig gerne i Jammerbugt.

For Jammerbugt Kommune har både store fantastiske naturområder og mange sjældne arter. Vi har kyst og klit, fjord og strandenge, højmose, strandtudser, stor vandsalamander, hedepletvinge, vår kobjælde, thy gøgeurt, traner, engsnarre og mange flere. Og der er stadig mange potentialer for at styrke biodiversiteten og gøre det endnu mere vildt. Potentialer vi sammen kan give en hjælpende hånd, på Jammerbugtsk.

Vi ved, at naturen og dermed også biodiversiteten betyder meget når du bor og lever i Jammerbugt Kommune. Derfor er der også stor lokal interesse for at gavne biodiversiteten endnu mere. Og derfor vil Jammerbugt Kommune være med til at skabe de gode rammer for, at vi i fællesskab kan give naturen endnu bedre vilkår og hjælpe vores mest sårbare arter endnu mere.

Med kommunens deltagelse i konkurrencen ’Danmarks Vildeste Kommune’ vil vi også meget gerne bakke op om alle de gode initiativer der allerede er i gang. Vi vil gerne være med til at synliggøre de tiltag og etablere udstillingsvinduer som vi alle kan lade os inspirere af - og så skal vi selvfølgelig hjælpe hinanden med at fortælle de gode historier, som vi i fællesskab kan glædes over.

Ingen af os kan gøre det hele alene, men vi kan alle gøre noget - og sammen kan vi på Jammerbugtsk gøre en stor indsats. Det betyder at kommune, borgere, sommerhusejere, foreninger og virksomheder skal samarbejde på kryds og tværs. Kommunens forskellige forvaltninger skal samarbejde og inspirere hinanden til gavn for biodiversiteten. Og vi skal samarbejde på tværs af kommunegrænsen, som vi allerede er i gang med i projektet ’Natur på Tværs af Nordjylland’. Vi skal samarbejde om de små og nære projekter. Vi skal samarbejde om de helt store og sammenhængende naturområder.

Ideer og projekter der bliver iværksat, vil løbende blive opdateret her på siden.

Det er Miljøministeriet, der har inviteret alle kommuner til at konkurrere om den vilde titel. I slutningen af 2022 kårer dommerpanelet, der består af miljøministeren Lea Wermelin, Morten DD Hansen og Frank Erichsen (Bonderøven), den vildeste kommune. Det vil sige kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Læs mere om konkurrencen Danmarks VILDESTE Kommune.

Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne Sammen om et VILDERE Danmark, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Læs mere om kampagnen Sammen om et VILDERE Danmark.

Har du en god ide?

Har du projekter eller ideer du
gerne vil samarbejde om, eller
ved du ikke helt hvordan du
kommer i gang, så send
en mail til vildnatur@jammerbugt.dk