Frikommuneforsøg II

Jammerbugt Kommune har i 2016-2020, sammen med de øvrige kommuner i nordjylland, deltaget i Frikommuneforsøg II på beskæftigelsesområdet, som er iværksat Social og Indenrigsministeriet.

Regler og proceskrav fylder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Kommunerne synes, at den statslige styring har taget overhånd, og vurderer at der kan skabes en mere fleksibel og meningsgivende indsats – til gavn for borgere og medarbejdere og uden, at det går ud over resultater eller kvaliteten af indsatsen.

Med det afsæt besluttede de 11 nordjyske kommuner sig for at deltage i Social og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020 under temaet ”En mere fleksibel Beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”.

Igennem de sidste 4 år har de nordjyske kommuner deltaget i 17 aktive forsøg, der på forskellig vis har givet brugbare erfaringer med at arbejde med færre proceskrav og mere mening.

I evalueringsrapporten præsenteres de overordnede erfaringer og anbefalinger fra de mange forsøg, der har afprøvet nye indsatser og arbejdet med færre proceskrav.

Se Pixi-udgaven her

Se den samlede rapport her