Ansøgninger til Grøn Ordning

Der er i lov om vedvarende energi etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen, med opstillingen af vindmøllerne ved Østrup (Saltum) og Klim Fjordholme, kan indstille projekter til støtte hos Energinet for cirka 8 millioner kroner.

Hvad kan støttes
Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og/eller rekreative værdier i kommunen.

Se eksempler på tidligere støttede projekter

Det er især vigtigt at bemærke, at indkøb af varer/materialer, hvor der ikke er forbundet et anlægsarbejde, ikke er støtteberettiget.

Vejledning og ansøgningsskema
Find nærmere vejledning og nærmere information om Energinet og lovgrundlag for Grøn Ordning

Ansøg om tilskud fra Grøn ordning – ansøgningsskema. Vi gør opmærksom på, at ansøgningsskemaet skal benyttes.

Ansøgningen sendes elektronisk til groenordning@jammerbugt.dk.

Ansøgningsfrist
Midlerne under Grøn Ordning er foreløbig disponeret og der vil som udgangspunkt ikke være flere ansøgningsrunder i 2017.

For yderligere oplysninger
Noël Mignon - nmi@jammerbugt.dk - 41912009
Lars Haagensen - lah@jammerbugt.dk - 41912454

Ansøg om tilskud fra Grøn Ordning

Send ansøgningsskema til 
groenordning@jammerbugt.dk