Arkitekturpris

Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet med en arkitektur pris.

Uddelingen af Arkitekturprisen skal være med til at opfordre og inspirere til kvalitet inden for byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur. Arkitekturprisen indgår i en arkitekturpolitik, som kommunen arbejder for at få udviklet i de kommende år.

Link til indstilling til arkitekturpris 

Hvad kan præmieres?

Prisen vil blive uddelt til smukt nybyggeri, renovering af gamle bygninger, til- og ombygninger, energi- og klimarigtig byggeri samt anlæg af høj kvalitet og med arkitektonisk nytænkning, som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være opført i perioden august 2016 - august 2018 (taget i brug før præmieringen finder sted).

Kategorier

Kat1   Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
Kat2   Restaurering af bevaringsværdige bygninger.
Kat3   Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.
Kat4   Energi- og klimarigtig byggeri der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
Kat5   Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.
     

Bedømmelse

Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier:

 - at byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet,

- at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,

- at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog og

- at der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Arkitekturpris
Kenan Dedovec
Tlf. direkte: 72 57 7367
kdc@jammerbugt.dk

Arkitekturprisen

Indstil til arkitekturprisen.