Arkitekturpris

Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet med en arkitektur pris.

Kommunalbestyrelsen præmierer hvert andet år bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være taget i brug før præmieringen finder sted.

Link til indstilling til arkitekturpris 

Hvad kan præmieres?

  • Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
  • Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.
  • Restaurering af bevaringsværdige bygninger.
  • Energi- og klimarigtig byggeri, der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
  • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum. 

Kommunalbestyrelsen kan endvidere give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i kommunen. Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier: 

Bedømmelse

Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier:

- at byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet,
- at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,
- at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog og
- at der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Præmier

Præmien består af et diplom og en plakette til indmuring til ejeren, et diplom til arkitekten og/ eller et diplom til landskabsarkitekten.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Arkitekturpris
Kenan Dedovec
Tlf. direkte: 72 57 7367
kdc@jammerbugt.dk

Arkitekturprisen

Indstil til arkitekturprisen.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000