Masterplan Fjerritslev er en realitet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop reserveret 3,9 mio. kr. til at gennemføre Masterplan Fjerritslev.

Borgerne i Fjerritslev har grund til at løfte armene. De har nemlig, sammen med medarbejdere fra Jammerbugt Kommune, udarbejdet ansøgningen til byfornyelsesmidler, som kommunen nu har fået tilsagn til.

Midlerne er søgt som et led i at implementere Masterplan Fjerritslev. Og går ud på at styrke sammenhængene mellem byens offentlige funktioner (nord/sydgående akse) og midtbyens funktioner (øst/vestgående handelsgade), så handelsliv og hverdagslivet understøtter hinanden.

”I dag bliver Fjerritslev brugt anderledes end rammerne lægger op til, og det er bylivet udfordret af. Der er stadig masser af folk i Fjerritslev. De mødes bare andre steder, og færdes nødvendigvis ikke på handelsgadens flotte belægninger. Derfor er det glædeligt, at vi med rammen på de 3.9 mio. kr. nu kan realisere Masterplan Fjerritslev og få mere sammenhæng i byen”, fortæller Jens Christian Golding, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget

Stort potentiale
Nu pengene er reserveret, skal gruppen af borgere i Fjerritslev igen smøge ærmerne op sammen med Jammerbugt Kommune. Inden 1. april 2018 skal Kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om områdefornyelse for ovennævnte område, og ansøge Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til at gennemføre projektet. Her forinden skal der i løbet af 2017 udarbejdes et områdefornyelsesprogram. Heri skal det beskrives, hvordan kommunen vil opnå de mål, der er fastsat for at igangsætte den konkret udvikling i byen. Områdefornyelsesprogrammet er egentlig projektets køreplan, hvori der er beskrevet aktiviteter, tidsplaner, organisering af indsatsen og budget for de næste ca. fem års arbejde. Byfornyelsesprogrammet løber over en 5-årig periode fra 2018-2022.

”Det er glædeligt, at vi har fået tilsagn fra styrelsen. Det er et stort potentiale for Fjerritslev, at vi forbindelse med denne ansøgning om områdefornyelse og prioriteringen af indsatser, har så tæt et samarbejde med borgerne. Vi ser nu frem til det videre samarbejde i 2017”, fortæller borgmester Mogens Gade. 

I planerne for byfornyelsen i Fjerritslev er der tænkt i at styrke sammenhængene i Fjerritslev by og tænkt på alle målgrupper - såvel lokale som turister.

Midlerne vil komme til at indgå i fornyelsesprojekter i områderne ved:

  • Nørregades parkeringsplads/Fjerritslev Kino
  • Krotorvet/Droobs Plads
  • Byens Akse/Stisystemer ved Brøndumvej.
  • Sandagervej
  • Brøndumvej
  • Nørregade
  • Skaterbane ved skolen 

Økonomi
I forbindelse med projektet, er der udarbejdet et foreløbigt budget, der har et samlet beløb på 11,85 mio. kr. Heraf udgør kommunens andel 7,9 mio. kr.