Geodatapris til Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune vandt torsdag aften Specialprisen for kommunens geografiske kortløsning ved uddelingen af Geodataprisen i København.

Den skal hjælpe politikere og forvaltninger med at understøtte en bæredygtig planlægning, når flygtninge og indvandrere skal have et hjem. 

"Det er fantastisk. Vi vandt for vores innovative og anderledes geodataløsning. Jeg kan kun være stolt af at have repræsenteret Nordjylland i aften", udtaler Malou Skeel, der i sit hverv som kommunalpolitiker og som repræsentant i Jammerbugt Kommunes Integrationsstrategisk tænketank tog imod prisen.

Specialprisen belønner det skæve, det uforløste potentiale og det innovative, når det kommer til konkrete og aktuelle eksempler på, hvordan geografisk information skaber værdi for virksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner. 

Jammerbugt Kommune og COWI, der har udviklet løsningen i samarbejde, fik da også rosende ord med på vejen af juryen for at have udviklet et systemet, der har en meget gennemtænkt og nuanceret brug af geodata. Og for et system, der i forhold til konkrete udfordringer, kan levere solide beslutningsgrundlag for forvaltning såvel som for politikere. 

Når geografi hjælper integration
Da 7.500 flygtninge kom til Danmark i løbet af 2016, skulle mange kommuner med kort varsel finde egnede boliger i egnede områder til de mange nye borgere. Regeringen opfordrede kommunerne til at tænke kreativt.

Derfor gik Jammerbugt Kommune og COWI sammen om at udvikle et GIS-baseret beslutningsstøttesystem. Løsningen kan hjælpe politikere og forvaltning med at træffe beslutninger, der understøtter en bæredygtig planlægning ift. integration af nye tilflyttere (flygtninge såvel som indvandrere). Løsningen kræver både en god forståelse for stedets muligheder og potentialer og for tilflytternes behov og kompetencer.

Specialprisen bliver årligt uddelt af Geoforum Danmark. Foreningen er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. 

Juryen bestod af:
Peter Schack Madsen, Chefkonsulent, Århus Kommune. Pernille Kræmmergaard, Digital vismand og professor, ITU. Anne Marie Carstens, Chefkonsulent, KL og Jens Brandt, IT-udvikler, Danmarks Radios databaseredaktion.

Om Geodataprisen: http://brugstedet.dk/