Flest IGU-elever i Jammerbugt Kommune

I Udlændige- og Integrationsministeriets seneste opgørelse fra 31. marts 2017 over kommuner, der har flest flygtninge i et IGU-forløb (Integrationsuddannelsesforløb), topper Jammerbugt Kommune. Kun Odense er på samme niveau, da begge kommuner hver har 24 elever på uddannelsen. Det er markant flere end størstedelen af landets kommuner.

Siden IGU’en startede i juli 2016 er det gået stærkt i Jammerbugt Kommune med at få flygtninge i Jammerbugt til at starte på den erhvervsrettede uddannelse. En uddannelse som skal hjælpe flygtninge godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked.

”Vi bakker fuldt op om IGU’en. Da den startede i sommer, sendte vi materiale ud til ca. 700 virksomheder i Jammerbugt Kommune om uddannelsen. Vi kan allerede nu se, at integration gennem arbejde virker. Det er på arbejdet, at flygtningene møder andre danskere, og her de er tvunget til at tale det danske sprog”, siger Lars Mortensen der er virksomhedskonsulent i Jobcenter Jammerbugt.  

Formålet med uddannelsen er netop et forsøg på at få nye borgere bedre integreret og kvalificeret til det danske arbejdsmarked kort tid efter, de har fået deres opholdstilladelse.  

"Integrationen på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund og dermed i vores kommune. Derfor er det positivt, at IGU'en og virksomhederne gør det muligt for flygtninge og familiesammenførte i Jammerbugt Kommune at komme i beskæftigelse og dermed blive en del af fællesskabet", siger borgmester Mogens Gade.

Virksomhederne er medspillere
Ud over den bedste placering på landsplan, er de 24 IGU-elever fordelt på 17 virksomheder, hvor det højeste antal elever er fem hos en virksomhed.  17 virksomheder er relativt mange, og en del af succesen med IGU’en er netop den velvillighed kommunen har oplevet hos de jammerbugtske virksomheder.

”Virksomhederne i Jammerbugt har virkelig taget godt imod IGU’en. Deres opgave er at oplære og rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Der er lagt op til, at virksomheden og flygtningen selv aftaler ansættelsesforholdet. Typisk hjælper vi dog med at skabe kontakt mellem virksomheden og IGU-eleven. Det gør vi både for at hjælpe virksomhederne med det rette match, og for at bistå IGU-eleven med praktiske ting, som er særligt for det danske system, og de derfor nødvendigvis ikke kender på forhånd”, forklarer Lars Mortensen.

I 2016 kom de første seks elever på forløbet, mens der de første tre måneder i år er startet 18 nye forløb. Flere samarbejdsaftaler er på vej mellem IGU-elever og virksomheder i Jammerbugt kommunen i 2017.

IGU-forløbet
IGU’en er en to-årig uddannelse, hvor eleven både får praktisk oplæring i en virksomhed og skoleundervisning med faglig opkvalificering og eventuelt danskuddannelse. Eleven får elevløn efter den gældende overenskomst på det pågældende fagområde under arbejdet i virksomheden, mens kommunen betaler uddannelsesydelse under skoleforløbet. Målgruppen er integrationsborgere mellem 18 og 40 år.  

Læs mere: http://uim.dk/nyheder/2017-04/seneste-tal-for-integrationsgrunduddannelsen-igu

For flere oplysninger, kontakt
Virksomhedskonsulent Lars Mortensen
Tlf.: 4191 2786.                                   

Borgmester Mogens Gade
Tlf.: 41912001