Ekstra midler til plejecentrene i Jammerbugt

Den direkte pleje på plejecentrene i Jammerbugt Kommune bliver øget med syv mio. kr. i 2017/18. Pengene skal sikre den samme økonomiske mulighed for den direkte pleje på plejecentrene, uafhængigt af om de drives som kommunale, private eller selvejende og betyder flere hænder.

I 2017 vil plejecentrene i Jammerbugt Kommune få tilført en pulje på fire mio. kr. Pengene bliver i 2018 fulgt af tre mio. kr. Pengene skal omsættes til ekstra personale på de plejecentre, der ikke er oppe på niveau med det nye harmoniserede niveau. De ekstra midler fra 2017 til 2018 og de efterfølgende år svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger på årsbasis. 

Allerede sidste år blev der tilført ca. fire mio. kr. til direkte pleje på plejecentrene i Jammerbugt kommune. Med yderligere syv mio. er der tale om et væsentligt løft i personaleressourcerne på plejecentrene.

Forslag til fordeling i 2017 og 2018
Jammerbugt Kommune udmønter puljen til takstharmonisering til plejecentrene ved en differentieret budget tildeling til hhv. demensplejeboliger og aflastningspladser samt til somatiske plejeboliger. pr. belægningsdøgn

Tildelingen sker ud fra den øgede kompleksitet i opgaverne på hhv. midlertidige pladser og demens plejeboligerne.  Den forhøjede døgntakstafregning i 2017 og 2018 vil øge antallet af ansatte på plejecentrene i 2017 svarende til 9,21 fuldtidsstillinger og yderligere 7,02 fuldtidsstillinger i 2018.

Det gode liv på plejecentrene
Den øgede døgntakstafregning vil være medvirkende til at videreføre og udvikle tiltagene og initiativerne fra ”det gode liv på plejecentrene” og til videre implementering af værdighedspolitikkens vision og indsatsområder; Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og En værdig død.