Biersted Skole samarbejder med Aarhus om NEST-undervisning

Siden 2009 har Biersted Skole i Jammerbugt Kommune undervist børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Så da Katrinebjergskolen i Aarhus i skoleåret 2016/17, begyndte et NEST-undervisningsformen, fangede det straks opmærksomheden hos lærer og ledelsen i ASF-afdelingen i Biersted.

Biersted Skole i Jammerbugt Kommune ønsker at undervise efter NEST-undervisningsformen. Så 4. april lyder startskuddet for et samarbejde mellem folkene bag NEST-projektet på Katrinebjergskolen i Aarhus, UCN-læreruddannelsen i Aalborg, Jammerbugt Kommune og Biersted Skole.

”Vi ser et stort udviklingspotentiale i NEST-tænkningen. Både i ASF-afdelingen, men i høj grad også i almenskolen. Det er vores mål at implementere NEST i såvel almen som specialklasser”, forklarer Henrik Nielsen, afdelingslederleder i ASF-afdelingen på Biersted Skole

Biersted Skole samarbejder desuden med UCN-læreruddannelsen i projektet. Her er tanken, at flere studerende kommer til at følge NEST-forløbet på Biersted Skole. Kommunens PPR-afdeling følger ligeledes projektet både for at støtte processerne på Biersted Skole, og for at udbrede elementerne fra NEST i de øvrige skoler i Jammerbugt Kommune.

NEST bygger videre
Omdrejningspunktet i NEST er, at klassens læringsmiljø er præget af omsorg, ro, respekt, tryghed og forudsigelighed. Grundtanken er, at disse principper – i forening – skal understøtter god undervisningspraksis, der baserer sig på overskuelighed, tydelighed og forudsigelighed.

Det er netop de principper Biersted Skole ønsker at bygge videre på i de tvillingeklasseforløb, skolen allerede kører med specialelever i almenskolen.

Den endelige form for NEST-undervisningen på Biersted Skole kommer ikke til at være ens med klassedannelserne på Katrinebjergskolen, hvor der er 14 elever med to undervisere i hver NEST-klasse.

”NEST-projektet i Aarhus er støttet af Egmont Fonden, og omkostningerne i de særlige klassedannelser er høje. Hvis NEST skal udbredes i Danmark, er det vigtigt, at vi finder en model, hvor vi ikke er afhængige af fondsmidler”, påpeger Henrik Nielsen.

Hvad er NEST?
Nest er et undervisningstilbud, hvor der i en almindelig klasse undervises børn med og uden ASF. Nest er udviklet i New York, hvor det har vist sig at have positiv indflydelse på alle elevers læring og trivsel. Nest kom til Danmark på Katrinebjergskole i Aarhus i skoleåret 2016/17, da to Nest 0. klasser begyndte på undervisningsformen.

ASF på Biersted Skole
ASF afdelingen på Biersted Skole startede i august 2009 som en del af Jammerbugt kommunes specialundervisningstilbud primært til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Afdelingen er opdelt i tre dele, indskoling, mellemtrin og udskoling, som hver især har tilknyttet lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der er i alt ca. 50 elever.