Mange nye initiativer fra Jobcentret

Årets sidste måneder i 2015 har været gode for Jammerbugt Kommunes jobcenter i forhold til at skabe finansiering til en række spændende indsatser målrettet borgerne i kommunen.

Hele 6,6 mio. kr. har Jobcentret fået tildelt, og Jobcentret er nu i gang med at iværksætte en række tiltag, så pengene kanaliseres ud til Jammerbugt Kommunes borgere i form af initiativer og indsatser for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

logo jobcenter

Et af de rigtig spændende tiltag fra Jobcentret er JobFirst, hvor målgruppen er aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Projektet handler om for borgerne at opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Dette skal bl.a. lykkes via et tæt samarbejde med kommunens virksomheder om målrettede virksomhedsforløb kombineret med, at der er fokus på tæt opfølgning, helhedstænkning og træning af den enkelte borger. 

En andet initiativ er et projekt, hvor forsikrede ledige får mulighed for at deltage i målrettede praktikker i virksomheder i forskellige brancher på 4 til 8 uger, samtidig med at der stilles større krav til det udbytte, som de ledige skal have ud af praktikken. Mange af de forsikrede ledige får også glæde af andre tiltag som tidligere fællessamtaler med udvalgte a-kasser samt intensiv jobsøgning i jobklub.

Et andet fokusområde er at tilbyde deciderede forløb målrettet turismebranchen i forhold til i første omgang kvalificeret arbejdskraft til den kommende sæson og på den længere bane uddannelse af kokke og tjenere. Projektet er først og fremmest målrettet unge og flygtninge. Jobcenteret er således opmærksomme på behovet for arbejdskraft inden for et erhverv, som er stærkt repræsenteret i Jammerbugten.

Endelig har jobcenteret fået midler til at videreudvikle konceptet for og udviklingen af kommunens socialøkonomiske virksomheder. 

- Jeg er godt tilfreds med, at det kan lykkes at få bevilget så mange puljemidler, der kan supplere indsatsen over for ledige borgere i Jammerbugt Kommune. Og det er ekstra godt på nuværende tidspunkt, hvor staten netop lige inden jul har meddelt en væsentlig reduktion i det økonomiske grundlag i kommunernes driftsudgifter, som anvendes til indsatsen for at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet. Nedsættelsen er kommet som en overraskelse for os, særligt fordi den strider mod intentionerne i de nyeste beskæftigelsesreformer, der har fokus på at sikre borgeren kortest mulig varighed på overførselsindkomster. Med en så reduceret økonomi til indsatserne, er det begrænset, hvad kommunerne vil kunne opnå af resultater uden selv at skulle finansiere hele indsatsen, og dette vil skulle ske på bekostning af andre velfærdsområder, siger Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade.   

Også formand for beskæftigelsesudvalget Morten Klessen er positiv.

- Jeg mener, at det at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet er vigtigt. Mange forskellige tiltag giver mulighed for at hjælpe flere borgere og tilpasse og kombinere forløb til dem, så at de tilrettelægges mod den enkeltes behov og ønsker. Dette arbejde skal vi bestemt forsætte med på beskæftigelsesområdet. De ekstra puljemidler øger mulighederne herfor.