Kvalitet og indretning af 0-6 års området i Jammerbugt Kommune

Invitation til fire lokale dialogmøder i marts 2016.

Kommunalbestyrelsen har på et stormøde d. 18. januar igangsat en proces, der har fokus på kvaliteten og indretningen af hele 0-6 års området i Jammerbugt Kommune. Målet med processen er, at vi sammen skal blive klogere på, hvordan vi indretter hele 0- 6 års området, så børnene og vores børnefamilier i Jammerbugt Kommune oplever en endnu tættere sammenhæng og kvalitet i de tilbud, vores børn får i  henholdsvis dagplejen, vuggestuen og børnehaven og videre i skolen.

Og det skal vi hjælpe hinanden med at blive klogere på. Derfor indbydes I som forældrebestyrelser, nuværende og kommende forældre, dagtilbudsledere og medarbejdere m.v. til et dialogmøde, hvor I har mulighed for at komme med jeres input til den videre proces omkring indretningen af hele 0-6 årsområdet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

Dialogmøderne afholdes:

  • Aabybro-området onsdag d. 2. marts kl. 18.00-20.00, DGI-HUSET
  • Fjerritslev-området mandag d. 14. marts kl. 18.00-20.00, Fjerritslev Skole
  • Pandrup-området onsdag d. 30. marts kl. 18.00-20.00, Jetsmark Hallen
  • Brovst-området torsdag d. 31. marts kl. 18.00-20.00, Sport og Kulturcenter Brovst

Så mød op til det dialogmøde, der passer jer bedst.

Vi glæder os til at se jer til en spændende dialog om 0-6 års området.

Venlig hilsen

Jens Jungersen
Formand for Børne- og Familieudvalget